wortelpuntoperatie verwijderen een ontsteking aan de punt van de wortel van een tand of kies