Bescherming van uw privacy

Visitatie criteria geactualiseerd
1 May 2018
Handige KRT-app voor bij- en nascholing
5 October 2018

 

 

Het KRT voldoet aan de AVG

Met de Europese wet GDPR is een goede stap gezet om uw privacy beter te beschermen. Zoals u ongetwijfeld weet, geldt daarom in Nederland sinds eind mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tandartspraktijken hebben hier allemaal mee te maken en ook het KRT. Het KRT heeft de afgelopen tijd haar activiteiten kritisch tegen het licht gehouden om te bezien of wij voldoen aan de AVG. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen waar we u graag over willen informeren.

Privacy verklaring

Op onze website hebben we een privacy verklaring gepubliceerd, waarin duidelijk uitgelegd wordt hoe we uw gegevens beschermen. Het belangrijkste is dat het KRT niet meer informatie opvraagt dan nodig is voor het voeren van het register én dat we uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is. Het KRT stelt uw gegevens ook niet zomaar beschikbaar aan derden en stuurt u alleen berichten die betrekking hebben op uw registratie.

Dossier downloaden

Het was al mogelijk om een overzicht van uw bij- en nascholing te downloaden in een gevalideerde PDF. Sinds kort kunt u ook uw gehele dossier downloaden inclusief alle bijlagen die u ooit geüpload heeft. Van elke deelname aan scholing die door de opleider is toegevoegd aan uw dossier wordt een PDF-deelnamebewijs gegenereerd. U kunt uw dossier zo vaak downloaden als u zelf wenst via uw KRT-account onder “Mijn gegevens”. Een PDF-overzicht van uw activiteiten vindt u onder “Alle activiteiten”. In de handleiding vindt u een uitgebreide uitleg.

Gegevens beheren

Registratie in het KRT is vrijwillig. U kunt in uw KRT-account zelf aangeven of u vermeld wilt worden in het openbare register. Als u dat wilt, kunt u ook aangeven of u uw recent gevolgde scholing wilt tonen bij uw vermelding in het register. In dat geval vermelden we de laatste 5 cursussen die u gevolgd heeft. De instellingen kunt u beheren onder “Mijn gegevens”. Wijzigingen die u aanbrengt zijn een dag later zichtbaar in het openbare register.

Heeft u vragen over het bovenstaande, neemt u dan gerust contact met ons op. We helpen u graag verder!