19 maart 2020

Uitstel herregistratie

Covid-19 raakt u en uw collega’s zowel professioneel als persoonlijk. Gezien deze bijzondere omstandigheden stelt het KRT de herregistratie verplichting met onmiddellijke ingang tot nader order uit.
12 februari 2020

“Van mij mag het morgen verplicht worden”

Het bestieren van een solopraktijk is voor Dolf van Baaren een bewuste keuze. Hij kent al zijn patiënten persoonlijk en kijkt graag verder dan hun rij tanden en kiezen. Een vertrouwensrelatie opbouwen vindt hij een belangrijke voorwaarde. Het blijft Van Baaren verbazen dat tandartsen ingrijpende behandelingen mogen uitvoeren zonder aantoonbare deskundigheidsbevordering. Hij vertelt over het werkplezier in zijn praktijk en de rol die hij nu en in de toekomst ziet voor bij- en nascholing.
17 oktober 2019

“Het liefst deed ik ze alle elf”

Als tandheelkunde ingewikkeld wordt en interdisciplinair, leeft Khee Hian Phoa op. Na 36 jaar in het tandartsvak en twee differentiaties is hij nog altijd niet uitgeleerd. Hij is Tandarts-MFP en Restauratief Tandarts, heeft een praktijk in Rotterdam, is parttime verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, erelid van de NVVRT en voorzitter van de Specialist Committee van de European Prosthodontic Association. Phoa vertelt wat zijn leergierigheid hem brengt en hoe belangrijk bij- en nascholing is.
10 april 2019

KRT registreert 5.000e tandarts

Met Nikki Boerstal uit Nijmegen heeft de Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen haar 5.000e tandarts geregistreerd. Nikki werkt in twee groepspraktijken: Dental Clinics in Beuningen en Grave. Ze kiest bewust voor voortdurende bij- en nascholing om zichzelf na haar studie scherp te houden en zich verder te ontwikkelen in het tandartsvak.
1 januari 2019

Patiëntenenquête criteria geactualiseerd

De patiëntenenquête heeft tot doel om te leren van patiëntervaringen. Vorig jaar heeft het KRT de criteria voor de meetmethode geëvalueerd en nieuwe criteria opgesteld. Die nieuwe criteria maken per 1 januari 2019 het inventariseren en meten van patiëntervaringen makkelijker. Om dit te benadrukken zijn de criteria ook zo genoemd.
5 oktober 2018

Handige KRT-app voor bij- en nascholing

Dat deskundigheidsbevordering steeds belangrijker gaat worden, weet u. Daarom is dit een goed moment om de app KRT-app te installeren op uw smartphone of tablet. Dan heeft u altijd en overal het actuele scholingsaanbod, uw digitale KRT-pas en uw persoonlijke portfolio onder de knop.
15 juni 2018

Bescherming van uw privacy

Met de Europese wet GDPR is een goede stap gezet om uw privacy beter te beschermen. Zoals u ongetwijfeld weet, geldt daarom in Nederland sinds eind mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tandartspraktijken hebben hier allemaal mee te maken en ook het KRT. Het KRT heeft de afgelopen tijd haar activiteiten kritisch tegen het licht gehouden om te bezien of wij voldoen aan de AVG. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen waar we u graag over willen informeren.
1 mei 2018

Scholingsaanbod op Twitter en Linkedin

De KRT-scholingsagenda geeft een overzicht van het aanbod van alle tandheelkundige bij- en nascholing. U heeft vast al opgemerkt dat wij u via uw Twitter- en/of LinkedIn-account automatisch op de hoogte houden van het laatste scholingsaanbod.
1 mei 2018

Visitatie criteria geactualiseerd

Het afgelopen jaar hebben we veel tijd besteed aan het evalueren van de criteria voor visitatie. Er zijn gesprekken gevoerd met alle partijen die zich bezighouden met visitatie en we hebben goed geluisterd naar de inbreng van tandartsen. Er bleek behoefte te zijn aan actualisatie van de onderwerpen en er was behoefte aan het toegankelijker maken van de visitatie voor tandartsen op individueel niveau, zodat iedereen ongeacht de werksituatie (ZZP’er, loondienst of eigenaar) gevisiteerd kan worden.
19 maart 2020

Uitstel herregistratie

Covid-19 raakt u en uw collega’s zowel professioneel als persoonlijk. Gezien deze bijzondere omstandigheden stelt het KRT de herregistratie verplichting met onmiddellijke ingang tot nader order uit.
12 februari 2020

“Van mij mag het morgen verplicht worden”

Het bestieren van een solopraktijk is voor Dolf van Baaren een bewuste keuze. Hij kent al zijn patiënten persoonlijk en kijkt graag verder dan hun rij tanden en kiezen. Een vertrouwensrelatie opbouwen vindt hij een belangrijke voorwaarde. Het blijft Van Baaren verbazen dat tandartsen ingrijpende behandelingen mogen uitvoeren zonder aantoonbare deskundigheidsbevordering. Hij vertelt over het werkplezier in zijn praktijk en de rol die hij nu en in de toekomst ziet voor bij- en nascholing.
17 oktober 2019

“Het liefst deed ik ze alle elf”

Als tandheelkunde ingewikkeld wordt en interdisciplinair, leeft Khee Hian Phoa op. Na 36 jaar in het tandartsvak en twee differentiaties is hij nog altijd niet uitgeleerd. Hij is Tandarts-MFP en Restauratief Tandarts, heeft een praktijk in Rotterdam, is parttime verbonden aan het Leids Universitair Medisch Centrum, erelid van de NVVRT en voorzitter van de Specialist Committee van de European Prosthodontic Association. Phoa vertelt wat zijn leergierigheid hem brengt en hoe belangrijk bij- en nascholing is.
10 april 2019

KRT registreert 5.000e tandarts

Met Nikki Boerstal uit Nijmegen heeft de Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen haar 5.000e tandarts geregistreerd. Nikki werkt in twee groepspraktijken: Dental Clinics in Beuningen en Grave. Ze kiest bewust voor voortdurende bij- en nascholing om zichzelf na haar studie scherp te houden en zich verder te ontwikkelen in het tandartsvak.