Wat is een tandarts algemeen practicus?algemeen practicus is een tandarts zonder specialisatie of differentiatie

Een tandarts zonder specialisatie of differentiatie wordt een tandarts algemeen practicus genoemd. Met de naam algemeen practicus wordt aangeduid dat de tandarts van alle deelgebieden voldoende weet om adequaat tandheelkundige zorg te verlenen. Een tandarts zal u doorverwijzen naar een specialist of een gedifferentieerde tandarts als dat in het belang van goede zorgverlening is.

Behandelingen door een algemeen practicus

Op de website www.allesoverhetgebit.nl vindt u meer informatie over behandelingen die door tandartsen worden aangeboden. De behandelingen zijn onder andere periodieke controle, tandbederf (cariës en gaatjes), tanden en kiezen trekken, zenuwontstekingen, wortelkanaalbehandelingen, kronen en bruggen plaatsen, kleine kaakchirurgische ingrepen, tandletsel, verdovingen en het voorschrijven van medicijnen.

Diploma en registratie

De tandarts heeft een zesjarige universitaire studie tandheelkunde gevolgd. Tandarts is een beschermde titel. Alle tandartsen in Nederland staan geregistreerd in het BIG-register en vallen onder het tuchtrecht. Ook tandartsen die een diploma in een ander land hebben behaald kunnen zich in Nederland laten registreren. Na inschrijving in het BIG-register is de tandarts bevoegd om zelfstandig zijn beroep uit te oefenen in Nederland.

Register voor tandartsen algemeen practici

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) registreert tandartsen die jaarlijks bij- en nascholing volgen. Registratie is vrijwillig. In het tandartsregister op deze website staan tandartsen algemeen practici vermeld als tandarts.

Meer informatie

Op de website allesoverhetgebit.nl vindt u meer informatie over alle beroepen die er binnen de tandheelkunde zijn.

Zoek een algemeen practicus