Tandarts
Search
Close this search box.

Facilitator voor professionalisering

Een facilitator helpt tandartsen om te professionaliseren. Niet met een cursus of training zoals een opleider dat doet, maar met een interactieve activiteit. De organisator die dat mogelijk maakt, noemen we facilitator. Voor de registratie daarvan is het facilitator-account. Die is op maat gemaakt voor de volgende vormen van professionalisering:

  • Intercollegiaal overleg
  • Intercollegiale casuïstiek
  • Patiëntenenquête
  • Visitatie
  • Visiteur
  • Erkende stagebegeleiding
  • Coaching

 

Intercollegiaal overleg én visitatie georganiseerd door verenigingen van differentiaties kun je kosteloos aanmelden. In alle andere gevallen gelden dezelfde tarieven als voor opleiders.

Erkende aanbieders

Richt jij je op patiëntenenquête, visitatie, visiteur of stagebegeleiding, vraag dan eerst erkenning aan als aanbieder. Een erkenning is nodig voor je eerste aanvraag en is eenmalig. Download het aanvraagformulier en neem contact op met Bureau KRT, dan informeren we je over de procedure.

We doen dit om het proces voor aanmelding van producten via PE-online soepel te laten verlopen. De ervaring leert dat om goed voorbereid te zijn er vaak aanpassingen nodig zijn voor het product om de beoogde reflectie goed tot zijn recht te laten komen.

Lees meer

Criteria

Professionaliseringsactiviteiten zijn niet hetzelfde te typeren als cursussen. De criteria kunnen afwijken van de algemeen geldende criteria voor algemene scholing en reflectie activiteiten. Ze zijn afgestemd op het type activiteit. Op de pagina ‘Criteria’ staat uitgebreidere informatie.

De criteria voor de verschillende activiteiten staan in de bijlage van het scholingsreglement. Bij het aanmelden van een professionaliseringsactiviteit wordt om informatie gevraagd, waaruit blijkt dat aan de criteria wordt voldaan.

Lees meer

De kracht van KRT-punten

KRT-punten zijn een begrip binnen de tandheelkunde. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft een online portfolio bij het KRT. Het loont dus de moeite om de kracht van KRT-punten te gebruiken.

Organiseer je een professionaliseringsactiviteit, vermeld dan het KRT-logo. Al dan niet in combinatie met het aantal KRT-punten. Bij het zien van ons logo weten tandartsen twee dingen zeker: de activiteit is educatief en deelname wordt automatisch toegevoegd aan hun portfolio.