Tandarts
Search
Close this search box.

Intercollegiaal overleg

Intercollegiaal overleg (ICO) is een vorm van ‘leren van en door elkaar’ binnen een vaste groep tandartsen. Het doel van intercollegiaal overleg is om onderling relevante kennis en vaardigheden te vergroten ten dienste van de uitoefening van het beroep en het functioneren van de praktijk.

KRT-punten

1 per uur, maximaal 2 per bijeenkomst in de categorie Algemene scholing.

Werkvorm

  • De activiteit voldoet aan de criteria voor Algemene scholing met uitzondering van het criterium voor de tijdsbesteding.
  • Er is sprake van een vaste groep van ten minste 5 tandartsen die afkomstig zijn uit 2 of meer praktijken en/of 3 of meer vestigingen van dezelfde tandartspraktijk/-keten.
  • De activiteit is gericht op educatie en heeft ‘leren van en door elkaar’ als kenmerk.
  • De organisatie hanteert de volgende werkwijze:
  1. Er is een planning (per jaar) met het aantal bijeenkomsten en onderwerpen.
  2. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt met aandacht voor de educatieve waarde van het overleg.
  3. De groep wijst uit haar midden een facilitator aan, die namens de gehele groep verantwoordelijk is voor het aanmelden van ICO-groep en de jaarplanning. De facilitator zorgt ervoor dat:
  4. de deelnemers bekend zijn met de educatieve doelstelling
  5. er verslagen van de bijeenkomsten gemaakt worden
  6. de presentie van deelnemers wordt geregistreerd

   

Benodigde documenten bij aanmelden

Jaarplan met gepland aantal bijeenkomsten incl. tijdsduur en onderwerpen.