Tandarts
Search
Close this search box.

Intercollegiale casuïstiek

Intercollegiale casuïstiek is een vorm van educatie waarbij tandartsen eigen ervaringen met behandelingen beschrijven en voor reflectie aanbieden aan collega-tandartsen. Het doel van intercollegiale casuïstiek is om de inzichten in eigen behandelmethoden te vergroten om die te verfijnen en/of verbeteren.

KRT-punten

1 per uur in de categorie Reflectie. 

Werkvorm

 • De intercollegiale casuïstiek vindt plaats onder begeleiding van een organisatie die beschikt over een online of fysiek platform dat voldoet aan de (AVG)-vereisten voor het bespreken van patiëntgegevens.
 • De organisatie zorgt voor een getrainde gespreksleider, die als taak heeft om de definitie en het doel van Intercollegiale Casuïstiek te borgen.
 • Er is een groep van minimaal vier tandartsen, afkomstig uit minimaal twee verschillende praktijken/ vestigingen. Eén of meer tandartsen brengen een casus in.
 • Een casus bevat een beschrijving van ten minste:
 1. Diagnose
 2. Behandelplan
 3. Verrichtingen
 4. Resultaat
 5. Leerervaring (tips & tops)
 6. Literatuuronderbouwing
 • De bespreking van de casus besteedt tenminste aandacht aan:
 1. Reflectie op het behandelplan
 2. Reflectie op de verrichtingen
 3. Reflectie op het resultaat

Benodigde documenten bij aanmelden

Beschrijving werkwijze organisatie, voorbeeld casus, beschrijving bespreking, opgave gepland aantal bijeenkomsten incl. tijdsduur