Tandarts
Search
Close this search box.

Visitatie

Visitatie is een vorm van reflectie waarbij de tandarts op gelijkwaardig niveau vakinhoudelijke feedback ontvangt van collega’s. Die feedback gaat zowel over de klinische als organisatorische aspecten van de beroepsuitoefening. Het doel van visitatie is om het inzicht in de geleverde zorgverlening te vergroten om daar lering uit te trekken.

KRT-punten

24 per visitatie in de categorie Reflectie. 

Werkvorm

 • De tandarts die gevisiteerd wordt, toont 2 BIG-geregistreerde collega-tandartsen zijn werkomgeving en bespreekt onder andere 10 patiëntendossiers.
 • De collega’s zijn niet werkzaam in dezelfde vestiging. De werkomgeving en patiëntendossiers zijn fysiek op locatie en/of via een veilige online verbinding te tonen.
 • Vooraf vult de gevisiteerde een zelfevaluatie in en stelt die beschikbaar aan de visiteurs.
 • Na afloop ontvangt de gevisiteerde een rapportage met bevindingen en collegiaal advies van de visiteurs. De gevisiteerde geeft daarop een reactie die wordt toegevoegd aan de rapportage.
 • De zelfevaluatie en de rapportage bevatten minimaal de volgende onderwerpen:
 1. Patiëntendossiers
 2. Zorgplan en behandelplannen
 3. Toepassing van informed consent
 4. Toepassing van praktijkrichtlijnen
 5. Kwaliteitsbewaking bij taakdelegatie
 6. Kwaliteitsbewaking bij verwijzen
 7. Ontplooide deskundigheidsbevordering op geambieerde klinische deelgebieden
 8. Plaats en inbreng in de praktijkorganisatie

 

Benodigde documenten bij aanmelden

Beschrijving werkwijze, vragenlijst, voorbeeld rapportage, voorbeeld deelnamebewijs, beschrijving meetmethode tijdsbesteding gevisiteerde.