Tandarts
Search
Close this search box.

Visiteur

Visiteren is het aanbieden van collegiale feedback aan een collega-tandarts op klinische en organisatorische aspecten van de beroepsuitoefening. Het doel van de visiteur is om zowel de inzichten van de gevisiteerde als de eigen inzichten in tandheelkundige zorgverlening te vergroten om daar lering uit te trekken.

KRT-punten

12 per afgenomen visitatie in de categorie Reflectie. 

Werkvorm

  • Visiteurs volgen een methodische aanpak van een ter zake kundige organisatie.
  • Visiteurs zijn ongeclausuleerd ingeschreven in het BIG-register als tandarts.
  • Voorafgaand aan een visitatie bespreken visiteurs onderling de zelfevaluatie van de gevisiteerde.
  • Tijdens een visitatie bespreken visiteurs klinische en organisatorische aspecten van de beroepsuitoefening met de gevisiteerde. Daarbij komen de onderwerpen van een visitatie aan bod, worden minimaal 10 patiëntendossiers besproken en doen zij een waarneming in de werkomgeving van de beroepsbeoefening.
  • Na afloop stellen visiteurs een rapportage op, waarin de onderwerpen uit de criteria voor visitatie aan bod komen. De rapportage bevat een verslag van waarneming en collegiale feedback op bevindingen. De visiteurs bieden de gevisiteerde de rapportage aan.

 

Benodigde documenten bij aanmelden

Beschrijving werkwijze methodische aanpak, beschrijving meetmethode tijdsbesteding visiteur.