KRT introduceert studentenregister

“Van mij mag het morgen verplicht worden”
12 February 2020
Email notificatie cursusaanbod
2 April 2020

Het KRT-register is uitgebreid zodat studenten tandheelkunde zich vanaf de masterfase al kunnen inschrijven. Hiervoor is 3 maart een apart KRT-studentenregister geopend. Vanaf master 1 kunnen studenten zich inschrijven en een portfolio opbouwen. Het KRT wil daarmee aankomende tandartsen al voor hun afstuderen stimuleren om bijscholing te volgen. Het portfolio dat een student opbouwt, blijft van waarde. Bij voortzetting van hun registratie als tandarts in het KRT blijft het portfolio behouden.

Een student krijgt bij registratie een KRT-klantnummer in plaats van een BIG-nummer. Een KRT-klantnummer kunt u op dezelfde wijze invoeren als een BIG-nummer in PE-online bij de opgave van presenties. Een KRT-klantnummer kan uit 7 of 8 cijfers bestaan.