Tandarts
Search
Close this search box.

Criteria

De normen van het KRT zijn een hulpmiddel voor het stimuleren van levenslang leren. We moedigen tandartsen aan om elke 5 jaar ten minste 120 uur te besteden aan deskundigheidsbevordering. De norm is erop ingericht om de aandacht te verdelen naar:

  • Minimaal 40% vakinhoudelijke scholing (48 uur)
  • Minimaal 10% algemene scholing (12 uur)
  • Minimaal 10% reflectie (12 uur)

Voor een volledig overzicht van criteria en begrippen kun je het scholingsreglement downloaden.

Vakinhoudelijke scholing

Het onderdeel vakinhoudelijke scholing is toegespitst op de patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening die tandartsen aan de stoel leveren. De norm is 48 KRT-punten in 5 jaar. Dat is ongeveer 10 uur per jaar.

Algemene scholing

Het onderdeel algemene scholing is toegespitst op de context waarin een tandarts zijn of haar beroep beoefent. De norm is 12 KRT-punten in 5 jaar. Dat is ongeveer 2,5 uur per jaar.

Reflectie

 Reflectie bestaat uit het bespiegelen van het eigen handelen, het analyseren van de uitkomsten ervan en daar lering uit trekken. De norm voor reflectie is 12 KRT-punten in 5 jaar. Dat is ongeveer 2,5 uur per jaar.

Online scholing

Het criterium voor de toekenning van KRT-punten is dat deelnemers hun tijdsbesteding aantonen. Dat is bij online scholing zoals een e-learning, podcast of webcast vaak lastig. Er is namelijk geen vaste begin- en eindtijd zoals bij een fysieke scholing of webinar. Daarom gelden er aanvullende regels.

KRT-punten

Een KRT-punt is gelijk aan 1 uur netto scholing. Bij berekening van de netto scholingstijd ronden we af op halve of hele punten.