Tandarts
Search
Close this search box.

Algemene scholing

Het onderdeel algemene scholing is toegespitst op de context waarin een tandarts zijn of haar beroep beoefent. De norm is 12 KRT-punten in 5 jaar. Dat is ongeveer 2,5 uur per jaar.

Criteria

 1. De activiteit voldoet aan de definitie voor scholing uit het scholingsreglement.
 2. De activiteit is gericht op het verbeteren van de praktijkvoering in brede zin van het woord en/of op praktische toepassingen in de tandheelkundige zorg.
 3. De activiteit valt binnen een of meer van de competentiegebieden: Vakinhoudelijk handelen, Communicatie, Samenwerking, Kennis en wetenschap, Maatschappelijk handelen, Organisatie, Professionaliteit en kwaliteit.
 4. Er zijn leerdoelen beschreven.
 5. De (klassikale en online) tijdsbesteding kan bewezen worden.
 6. Docenten/sprekers zijn vrij van commerciële belangen.

 

Algemene scholing is aan te bieden als klassikale scholing, als webinar en als e-learning.

Waarom algemene scholing

Goede communicatie en goede organisatie zijn belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg. Denk daarbij aan radiologie, sterilisatie, waterhygiëne, patiëntencommunicatie en andere aspecten in de context van het tandartsberoep.

Deelgebieden

Bij het aanmelden van algemene scholing vragen we je om aan te geven op welke deelgebieden de cursus betrekking heeft. Tandartsen die hun interesse voor deelgebieden kenbaar maken, ontvangen een daarop gericht cursusaanbod.  Selecteer bij de opgave van algemene scholing een van de volgende deelgebieden:
 • Algemene scholing
 • Communicatie
 • Medisch algemeen
 • Mondhygiëne
 • Praktijkorganisatie
 • Preventie
 • Tandheelkunde algemeen

Bijzondere vormen van algemene scholing

Voor bijzondere vormen van algemene scholing gelden aanvullende criteria. Die staan inde bijlage van het scholingsreglement. Tot bijzondere vormen rekenen we:

 • Intercollegiaal overleg (ICO)
 • Erkende stagebegeleiding


Bijzondere vormen van algemene scholing kun je aanmelden via een facilitator account.