Tandarts
Search
Close this search box.

KRT-punten

Een KRT-punt is gelijk aan 1 uur netto scholing. Bij berekening van de netto scholingstijd ronden we af op halve of hele punten. Download het scholingsreglement voor de volledige criteria. Hieronder staat een korte beschrijving.

Netto scholingstijd

Netto scholingstijd is de tijdsduur van een activiteit exclusief:

 • Ontvangst, koffiepauzes, lunches, diners, borrels, etc.
 • Reizen en vrijetijdsbesteding
 • Welkomstspeeches, introducties, aankondigingen van sprekers en prijsuitreikingen
 • Discussietijd zonder aantoonbare educatieve doelstelling (aan het einde van een activiteit)
 • Programmaonderdelen die niet aan de definitie van scholing voldoen

Voorbeeld: Een cursus met het volgende programma heeft een netto scholingstijd van 2,5 uur. Hieraan kent het KRT 2,5 punten toe.

 • 9:00 uur: welkom
 • 9:30 uur: 1e spreker (duur 1 uur)
 • 10:30 uur: pauze
 • 11:00 uur: 2e spreker (duur 1.30 uur)
 • 12:30 uur: lunch
 • 13:30 uur: einde

Afwijkende berekening

Aan activiteiten waarvan de tijdsbesteding fluctueert en/of moeilijk meetbaar is, kennen we scholingspunten toe op basis van studiebelastingsuren of een forfaitair (vast) aantal KRT-punten. Hieronder vallen ten minste:

 1. Intercollegiaal overleg (ICO): forfaitair 2 KRT-punten per bijeenkomst (zie bijlage scholingsreglement)
 2. (Meerjarige) studies: per 3 studiebelastingsuren 1 KRT-punt
 3. Individuele activiteiten

Online scholing

Scholingsactiviteiten zonder unieke datum, starttijd en eindtijd, zoals een e-learning of online cursus, bevatten een representatieve toets over de (online) lesstof (tekst, geluid en/of video) inclusief een vraag over de tijdsbesteding door de cursist.

Punten per categorie

Activiteiten die gedeeltelijk aan twee of meer criteria voldoen van de categorieën vakinhoudelijke scholing, algemene scholing en reflectie, kunnen ook in twee of meer categorieën vallen. De KRT-punten verdelen we in dat geval over die categorieën, naar rato van de mate waarin de activiteiten aan die categorieën voldoen.