Tandarts
Search
Close this search box.

Online scholing

Het criterium voor de toekenning van KRT-punten is dat deelnemers hun tijdsbesteding aantonen. Dat is bij online scholing zoals een e-learning, podcast of webcast vaak lastig. Er is namelijk geen vaste begin- en eindtijd zoals bij een fysieke scholing of webinar. Daarom gelden er aanvullende regels.

Representatieve toets

Scholingsactiviteiten zonder unieke datum, starttijd en eindtijd bevatten een representatieve toets over de (online) lesstof (tekst, geluid en/of video) inclusief een vraag over de tijdsbesteding door de cursist.

Zo’n representatieve toets is vormvrij. Het doel is dat de toets voldoende aannemelijk maakt dat de beoogde cursustijd daadwerkelijk is besteed. Een toets kan bestaan uit een aantal vragen aan het einde van een video, geluidsopname of (online) gelezen literatuur. Dat kunnen meerkeuzevragen zijn. Bij herkansingsmogelijkheden stelt de toets nieuwe vragen. Antwoordmogelijkheden op vragen verschijnen niet vooraf, zodat het delen van uitkomsten niet aangemoedigd wordt.

Bij een uitgebreidere e-learning kan een online cursus uiteenvallen in korte lesblokken, die elk eindigen met een vraag. De noodzaak van het doorlopen van alle vragen maakt het voldoende aannemelijk dat de cursist de lesstof heeft opgenomen.

Tijdsbesteding meten

De tijd die cursisten online besteden is te meten door de online activiteit te monitoren. Deze data zeggen iets over de tijd dat het apparaat online was. Het staat niet altijd vast dat een cursist ook online actief was. Om die reden vraagt het KRT om altijd bij de toets te vragen hoeveel tijd een cursist aan de online scholing heeft besteed. Het gemiddelde van die uitkomsten is in de praktijk voldoende gebleken om een representatief beeld te krijgen van de online tijdsbesteding. Deze informatie geeft in combinatie met vragen over de inhoud van de lesstof voldoende waarborg.

Webinar telt als klassikaal

Een webinar is online, maar kent op een vaste datum en een vaste begin- en eindtijd. Daarom telt een webinar als fysieke bij- en nascholing. Het is ook mogelijk om bij een klassikale cursus op te geven dat die tegelijkertijd als webinar te volgen is. In de cursusagenda van het KRT vermelden we webinars op datum.

Automatisch presenties verwerken

Voor aanbieders van e-learning kan het de moeite lonen om vanuit de eigen software een API-koppeling te maken met PE-online. De deelname van cursisten is dan via de eigen software automatisch in te voeren bij het KRT. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met PE-online.