Tandarts
Search
Close this search box.

Reflectie

Het onderdeel reflectie is bedoeld om tandartsen van elkaar te laten leren. Reflectie bestaat uit het bespiegelen van het eigen handelen, het analyseren van de uitkomsten ervan en daar lering uit trekken. De norm voor reflectie is 12 KRT-punten in 5 jaar. Dat is ongeveer 2,5 uur per jaar.

Criteria

 1. De activiteit voldoet aan de definitie voor reflectie uit het scholingsreglement
 2. Er is reflectie op het eigen handelen:
  • van patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening en/of
  • in het persoonlijk functioneren binnen de teamsetting van een praktijkorganisatie en/of
  • in de communicatie/omgang met patiënten of zorgverleners en/of
  • in de persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de beroepsbeoefening.

   3. Er is sprake van een beproefde reflectiemethode met een educatief karakter dat aan vastgestelde criteria voldoet.

   4. De activiteit valt binnen het competentiegebied Professionaliteit en kwaliteit.

Cursusagenda

Het aanbod van reflectie-activiteiten publiceert het KRT in de cursusagenda in een aparte rubriek onder ‘professionalisering’. Het zijn doorgaans activiteiten waar deelnemers zich doorlopend voor kunnen aanmelden.

Aanvullende criteria

Voor de meeste reflectie-activiteiten gelden aanvullende criteria. Die staan in de bijlage van het scholingsreglement. Tot reflectie-activiteiten rekenen we:

 • Visitatie
 • Visiteur
 • Patiëntenenquête
 • Intercollegiale casuïstiek
 • Coaching

 

Reflectie-activiteiten kun je aanmelden met een facilitator-account. We rekenen ze tot vormen van professionalisering en nemen ze onder die noemer op in de cursusagenda. Een uitzondering daarop is bijvoorbeeld een gepersonaliseerde communicatietraining.