Tandarts
Search
Close this search box.

Vakinhoudelijke scholing

Het onderdeel vakinhoudelijke scholing is toegespitst op de patiëntgebonden tandheelkundige zorgverlening die tandartsen aan de stoel leveren. De norm is 48 KRT-punten in 5 jaar. Dat is ongeveer 10 uur per jaar.

Criteria

 1. De activiteit voldoet aan de definitie voor scholing uit het scholingsreglement.
 2. De activiteit is gericht op het verbeteren van patiëntgebonden tandheelkundige zorg.
 3. De activiteit is wetenschappelijk, actueel en op academisch niveau. Er is lesstof/lesmateriaal waaruit dit blijkt.
 4. De activiteit valt binnen het competentiegebied Vakinhoudelijk handelen, Kennis en wetenschap.
 5. Er zijn leerdoelen beschreven.
 6. De (klassikale en online) tijdsbesteding is aantoonbaar.
 7. De objectiviteit is gewaarborgd, onder andere doordat:
 
 • de opleider niet tevens producent of leverancier is van een product dat tijdens de scholingsactiviteit wordt behandeld
 • docenten/sprekers vrij zijn van commerciële belangen
 • de lesstof vrij is van commercie
 • er geen commerciële aanbiedingen in combinatie met de scholing worden gedaan
 

Vakinhoudelijke scholing is aan te bieden als klassikale scholing, als webinar en als e-learning.

Waarom vakinhoudelijke scholing

Het is belangrijk dat tandartsen zich blijven verdiepen in nieuwe technieken en toepassingen binnen de tandheelkunde. Alleen zo kunnen ze tandheelkundige zorg bieden naar de actuele stand van de wetenschap. Breed gedeelde kennis op alle deelgebieden van de tandheelkunde verhoogt de algehele kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening.

Deelgebieden

Bij het aanmelden van algemene scholing vragen we je om aan te geven op welke deelgebieden de cursus betrekking heeft. Tandartsen die hun interesse voor deelgebieden kenbaar maken, ontvangen een daarop gericht cursusaanbod.  Selecteer bij de opgave van algemene scholing een van de volgende deelgebieden:

 • Angstbegeleiding
 • Bijzondere tandheelkunde
 • Endodontologie
 • Esthetische tandheelkunde
 • Geriatrie
 • Gnathologie
 • Implantologie
 • Kaakchirurgie en mondziekten
 • Maxillo-faciale prothetiek
 • Mondhygiëne
 • Orthodontie
 • Parodontologie
 • Pedodontologie (kindertandheelkunde)
 • Preventie
 • Prothetische tandheelkunde
 • Restauratieve tandheelkunde
 • Tandheelkunde algemeen
 • Tandheelkunde radiologie
 • Tandheelkundige gehandicaptenzorg
 • Tandheelkundige slaapgeneeskunde
 • Tandprothetiek en Tandtechniek