Reglement deskundigheidsbevordering

Om aan de registratienorm te voldoen, volgen tandartsen 180 uur scholing in een registratieperiode. Dat is gemiddeld 36 uur per jaar. In het Reglement deskundigheidsbevordering staan de criteria om activiteiten te kunnen aanmerken als tandheelkundig relevante scholing. Hierin kunt u lezen of uw activiteit aan de criteria voldoet.

Samenvatting registratienorm scholing

• De scholing is actueel en tandheelkundig relevant.
• De scholing is objectief, er worden geen commerciële aanbiedingen gedaan.
• Er zijn leerdoelen.
• Klassikaal: de tijdsbesteding is bekend (er is een programma).
• E-learning: er is een waarborg voor de tijdsbesteding (de online tijdsbesteding wordt gemeten).

Voor geaccrediteerde scholing gelden aanvullende criteria. Lees verder onder accreditatie.