Wat is online scholing?

Online scholing is een educatieve activiteit, die via het internet gevolgd kan worden. De bekendste vormen zijn E-learning, een kennistoets en een webinar. De regels voor klassikale en online scholing zijn gelijk, alleen de manier voor het aanmelden van online scholing verschilt, omdat er online geen vaste uitvoeringsdata zijn.Het gehele tandheelkundige scholingsaanbod vindt u in de KRT-scholingsagenda.

Hoe wordt de tijdsduur van online scholing berekend?

In tegenstelling tot klassikale scholing is bij online scholing niet zichtbaar op welk tijdstip een cursus start en eindigt. Het aantal scholingspunten wordt berekend op basis van de gemiddelde tijd waarvan bewezen is dat die aan de online scholing is besteed. De wijze waarop een opleider de tijdsbesteding meet is vormvrij. Dit kan bijvoorbeeld door meting van inlogtijden of door het toevoegen van een vraag voor de cursist over de tijdsbesteding. Zonder meting van de tijdsbesteding kan het KRT de tijdsduur eventueel berekenen aan de hand van het aantal woorden waaruit het lesmateriaal bestaat en/of de tijdsduur van video’s.

Webinar

Een live webinar kent een vaste begin- en eindtijd op een vastgestelde datum. Daarom wordt een live webinar behandeld als een klassikale scholing. Een live webinar kunt u opgeven als “fysieke scholing” in PE-online. Een webinar die niet live wordt uitgezonden kan aangemerkt worden als online scholing.