Kwaliteit van tandheelkundige zorgverlening

Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) is een onafhankelijk en openbaar register. Het doel van de stichting is het transparant maken en bevorderen van de kwaliteitszorg in Nederland en de Nederlandse Antillen door middel van het op vrijwillige basis registreren van tandartsen. Meer dan de helft van alle tandartsen in Nederland heeft een KRT-registratie.

Permanente educatie voor tandartsen

Het uitgangspunt van het Kwaliteitsregister Tandartsen is dat “lifelong learning” bijdraagt aan de kwaliteit van de tandheelkundige zorgverlening. Het KRT registreert alle deskundigheidsbevorderende activiteiten van tandartsen die daarmee aantoonbaar hun kennis en deskundigheid op peil houden. De werkwijze van het KRT is beschreven in het document “registratiesysteem voorlichting“.

De Stichting KRT

De Stichting Kwaliteitsregister Tandartsen is opgericht in 2007 door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Nederlandse Verenging van Tandartsen (NVT). Het is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. De stichting bestaat statutair uit een bestuur, een registratiecommissie en een beroepscommissie. De organen worden ondersteund door een bureau. Klik hier voor meer informatie over de organisatie.