Tandarts
Search
Close this search box.

Behandelingen

Zoeken op behandeling

Tandartsen zijn opgeleid om alle typen tandheelkundige behandelingen uit te voeren. Sommige tandartsen hebben zichzelf gespecialiseerd in een bepaalde behandeling door aanvullende scholing te volgen. Bij elke behandeling staat bij welke gedifferentieerde tandarts of specialist je terecht kunt.

Informatieverantwoording

Deze website vermeldt alleen behandelingen waarnaar op internet vaak gezocht wordt. De lijst is bedoeld als hulpmiddel om een globaal inzicht te krijgen in veel voorkomende aandoeningen en behandelmogelijkheden. De informatie op deze website is dus niet volledig. Voor uitgebreide informatie kun je www.allesoverhetgebit.nl raadplegen of de website van de betreffende vereniging van gedifferentieerde tandartsen. De informatie over behandelingen op deze website is opgesteld onder redactie van dr. W.J.M. van der Sanden van Radboud UMC. Binnen de tandheelkunde maken we duidelijk onderscheid tussen een ‘gedifferentieerde tandarts’ en een ‘specialist’. Alleen de orthodontist en de kaakchirurg zijn wettelijk beschermde specialisaties. Om de tekst voor iedereen begrijpelijk te houden, spreekt deze website bij een differentiatie mogelijk ook van ‘gespecialiseerd in’ als daar taalkundig geen goed alternatief voor is.

Doorverwijzing voor een behandeling

Raadpleeg altijd je eigen tandarts. Die kan je uitgebreid informeren over de mogelijkheden voor een behandeling. Zo nodig verwijst je tandarts door naar een specialist of een gedifferentieerde tandarts die zich gespecialiseerd heeft in bepaalde typen behandelingen. Onder disciplines op deze website lees je meer over de deelgebieden in de tandheelkunde en welke tandartsen erkend zijn voor bepaalde typen behandelingen.