Tandarts
Search
Close this search box.

Kaakchirurg

Wat is een kaakchirurg?

De kaakchirurg of MKA-chirurg is gespecialiseerd in mondziekten en kaak- en aangezichtschirurgie. Kaakchirurgen behandelen onder meer moeilijk te trekken verstandskiezen, een hazenlip en gezichtsletsel. Daarnaast voeren ze wortelpuntoperaties en kaakcorrecties uit.

Specialisatie MKA-chirurg

Kaakchirurgen hebben na de opleiding voor tandarts én arts een vierjarige universitaire opleiding voor MKA-chirurgie gevolgd. Dit is een beschermde titel: MKA-chirurgen staan als specialist geregistreerd in het BIG-register.

Register voor Kaakchirurgen

Voor het behoud van hun specialistentitel volgen kaakchirurgen jaarlijks bij- en nascholing. Het register voor kaakchirurgen (MKA-chirurgen) is in beheer bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT).

Meer informatie

Bekijk de website van de vereniging van kaakchirurgen (NVMKA) voor meer informatie.

Discipline overzicht