Tandarts
Search
Close this search box.

Maxillofaciale prothetiek

Wat is maxillofaciale prothetiek?

Een tandarts maxillofaciale prothetiek of tandarts MFP is gespecialiseerd in de behandeling van aangeboren en verworven afwijkingen. Onder aangeboren afwijkingen vallen bijvoorbeeld  een hazenlip (schisis) en ontbrekende tanden en kiezen (hypodontie). Voorbeelden van verworven afwijkingen zijn gezichtsletsel en hoofd-hals-tumoren. Bij de behandelingen werkt een tandarts MFP vaak samen met andere zorgverleners, zoals kaakchirurgen, orthodontisten, mondhygiënisten, KNO-artsen, psychologen en fysiotherapeuten.

Differentiatie maxillofaciale prothetiek

Na de opleiding tot tandarts heeft de tandarts MFP een driejarige postdoctorale opleiding gevolgd. Erkende tandartsen met deze specialisatie zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT).

Register voor tandartsen MFP

Voor het behoud van hun erkenning volgen tandartsen MFP jaarlijks bij- en nascholing. Zij zijn opgenomen in het register voor gedifferentieerde tandartsen MFP, dat wordt beheerd door de NVGPT.

Meer informatie

Bekijk de website van de vereniging voor tandartsen maxillofaciale prothetiek (NVGPT) voor meer informatie over dit onderwerp.

Discipline overzicht