Tandarts
Search
Close this search box.

Kwaliteit

Het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) stimuleert tandartsen om hun deskundigheid te bevorderen door permanente educatie. Dankzij dit levenslang leren zijn tandartsen altijd in staat om te werken volgens de actuele stand van de wetenschap. Zij doen kennis op van de nieuwste technieken en toepassingen in de tandheelkunde. De registratienormen van het kwaliteitsregister sturen op een brede ontwikkeling, zodat iedere tandarts op alle deelgebieden bekwaam is.

Bevoegd

Om in Nederland hun beroep uit te oefenen, beschikken tandartsen over een BIG-registratie. Ze zijn daarmee opgenomen in het wettelijk register voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’(BIG). De Nederlandse overheid bewaakt de bevoegdheid van tandartsen door er onder meer op toe te zien dat tandartsen gediplomeerd zijn en voldoende werkervaring hebben én houden. Tandartsen die hun beroep niet goed uitoefenen, kunnen een tuchtmaatregel opgelegd krijgen.

Veel patiënten zijn niet bekend met het BIG-register. Het KRT houdt daarom de meldingen in het BIG-register goed bij. Je vind bij elke tandarts op de website van het KRT een koppeling naar het BIG-register. Zo kun je eenvoudig zien dat een tandarts bevoegd is.

Bekwaam

Je kunt het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT) zien als een verlengstuk op de BIG-registratie. Bij het afleggen van de artseneed beloven tandartsen onder meer dat zij hun deskundigheid zullen bevorderen. In wetgeving staat wel een eis voor werkervaring, maar geen verplichting voor deskundigheidsbevordering. Bij- en nascholing is dus niet wettelijk verplicht. KRT-geregistreerde tandartsen vinden het belangrijk om zich te laten toetsen. Met hun registratie bij het KRT laten deze tandartsen zien dat zij hun kennis en deskundigheid aantoonbaar op peil houden.