Tandarts

M

Jameel, O.A.J.

Maatschap Tandartspraktijk Stiphout

Gerwenseweg 9 A, 5708 EH, Helmond
www.tandartspraktijkstiphout.nl
0492-549180

Registratiegegevens

Eerste registratie:
01-06-2014
Vervaldatum:
31-05-2028Deze tandartspraktijk neemt nog nieuwe patiënten aan.


Recente scholing

Datum: 08-10-2023
Omschrijving: Kennistoets NT-Dentz
Categorie: Algemene scholing

Datum: 08-10-2023
Omschrijving: Kennistoets NT-Dentz
Categorie: Algemene scholing

Datum: 15-10-2023
Omschrijving: NTVT Kennistoetsen - jaargang 2023 - hoofdnascholing
Categorie: Vakinhoudelijke scholing

Datum: 01-01-2024
Omschrijving: Kennistoets NT-Dentz
Categorie: Algemene scholing

Datum: 01-02-2024
Omschrijving: Kennistoets NT-Dentz
Categorie: Algemene scholing