Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

vr 17
mei '24
Bedrijfshulpverlening Tandartsen/mondzorg , ehbo , reanimatie/AED
€214,50
|
Rotterdam
|
AED/BHV Professionals
7.0 uur / punten
Algemeen
AED/BHV Professionals
Deze cursus wordt ook gegeven:
di 16 januari 2024
wo 6 maart 2024
wo 27 maart 2024
di 9 april 2024
vr 17 mei 2024
di 21 mei 2024
wo 12 juni 2024
di 25 juni 2024
ma 1 juli 2024
di 2 juli 2024
di 2 juli 2024
za 6 juli 2024
ma 8 juli 2024
di 9 juli 2024
ma 15 juli 2024
di 30 juli 2024
di 3 september 2024
do 5 september 2024
vr 6 september 2024
wo 11 september 2024
wo 11 september 2024
do 12 september 2024
vr 13 september 2024
za 14 september 2024
wo 18 september 2024
wo 18 september 2024
do 26 september 2024
wo 2 oktober 2024
do 10 oktober 2024
vr 11 oktober 2024
Tandheelkunde algemeen

cursus BHV Tandartsen/Mondzorg

 
De cursus Bedrijfshulpverlener is een door de werkgever aangewezen opleiding.
Het doel van de cursus is bedrijfsmedewerkers te leren effectief op te treden bij ongevallen en/of calamiteiten.
De opleiding richt zich op ontruiming, brandbestrijding en eerste hulp. Ook het gebruik van de AED (Automatische Externe Defibrillator)
wordt behandeld. Daarnaast leren de cursisten adequaat de eerste vijftien minuten na een ongeval of calamiteit te overbruggen.
Na deze eerste vijftien minuten is over het algemeen deskundige hulp van brandweer, GGD of politie aanwezig.
De cursus vindt plaats volgens Arbowet-conforme doelstellingen (Artikel 15, 2e lid) en wordt afgesloten door een officieel NIBHV-examen.
Iedere cursist voldoet na het volgen van deze opleiding aan de competenties op het gebied van:
 
Verlenen van eerste hulp (ELH)
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:
  • Hoe te handelen bij allergische reacties en anafylactische shock t.g.v. pijnbestrijding en andere anesthetica.Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
  • Slachtoffers beoordelen en behandelen volgens de BAC-benadering (bewustzijn, ademhaling, circulatie). Van bewustzijnsvermindering tot aan reanimeren en het gebruik van de AED.
  • Hoe te handelen bij, bijvoorbeeld, shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken en ontwrichtingen, luchtwegblokkades en oogletsels.
 
Beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (BCO)
In dit onderdeel worden zowel theorie als vaardigheden geoefend en getraind:
  • Beperking en bestrijding van een beginnende brand. In het theoriedeel komt aan de orde hoe een brand ontstaat en zich verder ontwikkelt.
  • De cursisten leren op welke wijze en met welke middelen een brand kan worden geblust. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevaren bij het blussen aan bod.
  • De onderdelen zijn: branddriehoek, brand en brandstadia, blussen, blustoestellen,elektriciteitskasten en gevaarlijke stoffen.
  • Ontruiming & Communicatie: Wat is de rol van de tandarts(en assistentes) bij een ontruiming? Wat staat er in een ontruimingsplan? Welke voorzieningen moeten er in een gebouw zijn aangebracht?  Toepassen van de Rautek Greep en gebruik van de Evac-chair.
 
 
 

Docenten/sprekers

M van Bakel, N. van Haalen . Emine van der Velden, Ahmed El Ghezaoui, william Notte, Anno Bulthuis. Erwin Koele, Gert Ruyter, H. Stadler, R. van de Velde, Sander Stok, Corrie Haselager

Programma

Luchtweg blokkade 15 min Start 8.30 Rautek 10 min 8.40 Bloedingen 20 min 9.00 Brandwonden 10 min 9.10 Shock 15 min 9.25 Breuken en aanverwanten 15 min 9.40 Pauze 15 min 9.55 Wervelletsel 10 min 10.05 Oogletsel 10 min 10.15 Bewustzijnsstoornissen 120 min 12.15 (incl kinder+ volwassenen reanimatie + AED) Brand: Begrip, brand en branddriehoek 15 min Start 12:45 Ontstaan van brand 15 min 13:00 Gevaren van brand 15 min 13:15 Brandklassen A,B,C,D,F 15 min 13:30 Kleine blusmiddelen 15 min 13:45 Praktijktraining, blussen met kleine blusmiddelen 45 min 14:00 Pauze 15 min 14:45 Ontruiming: BHV-Plan 15 min 15:00 Ontruimingsplan 15 min 15:15 Alarmering 15 min 15:30 Preventieve maatregelen en voorzieningen 15 min 15:45 Brandmeldinstallatie 15 min 16:00 Veiligheid BHV 15 min 16:15 Rondleiding op locatie 30 min 16.30