Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
vr 29
nov '24
6
2-daagse cursus Lachgassedatie
€1200
|
Amsterdam
|
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
12.5 uur / punten
Vakinhoudelijk
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 29 november 2024
Angstbegeleiding| Bijzondere tandheelkunde| Tandheelkunde algemeen| Tandheelkundige gehandicaptenzorg
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Als zorgprofessional is angst bij de patiënt niet uit de dagelijkse praktijk weg te denken. Met de toepassing van lachgas-anxiolyse kunnen er veel meer behandelingen mogelijk zijn. Lachgas is een veilig middel, dat snel in- en uitgewerkt is en maar weinig contra-indicaties kent. Heeft u het certificaat van de basiscursus al binnen, dan dient u iedere vijf jaar bijscholing te volgen om uw kennis op te frissen. Met deze cursus bent u in slechts twee dagen weer up-to-date. De behandelingen zouden niet uitvoerbaar zijn zonder een gekwalificeerde assistent. Assistenten krijgen in deze cursus de onmisbare kennis en vaardigheden over het assisteren bij lachgas-anxiolyse behandelingen of frissen hun kennis hierover op.  Onder leiding van een expert op het gebied van lachgas-anxiolyse – mevrouw Dyonne Broers – is er intensieve begeleiding voor elke cursist.

Doelgroep
Assistenten die willen gaan assisteren bij lachgas-anxiolyses en niet eerder een lachgascursus hebben gevolgd of hun kennis willen opfrissen.

Tandartsen, tandarts-specialisten, mondhygiënisten of artsen die eerder de basiscursus hebben gevolgd en hun kennis willen opfrissen. Klik hier hier als u de basiscursus nog niet heeft gevolgd.

Cursus
Bij het behandelen van angstige patiënten worden normaal gesproken eerst angstreducerende gedragstechnieken toegepast. Mocht dit voor onvoldoende angstreductie en medewerking zorgen, dan kan het toepassen van anxiolyse met lachgas geïndiceerd zijn, zowel voor kinderen als volwassenen. Ook als iemand door een verhoogde kokhalsneiging of lichamelijke beperking niet goed kan meewerken aan een behandeling, kan lachgas ondersteuning bieden.
Doordat in kleine groepen wordt gewerkt (drie cursisten per begeleider) is de begeleiding intensief en op maat.
Het certificaat wordt verstrekt na het volgen van het theoretische gedeelte, het behalen van de theoretische toets en het met voldoende resultaat uitvoeren van de lachgas-anxiolyse (tandartsen, tandarts-specialisten, mondhygiënisten, artsen) of assisteren bij de lachgas-anxiolyse (assistenten).

Opzet
De cursus bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theoriegedeelte (1 dag) wordt afgesloten met een toets. Voor het praktijkgedeelte neemt elke cursist één eigen patiënt mee. Het praktische gedeelte (1 dag) bestaat uit het onder supervisie uitvoeren van lachgas-anxiolyses. Ook wordt door de cursist (tandartsen, tandarts-specialisten, mondhygiënisten, artsen) geassisteerd en geobserveerd bij de lachgas-anxiolyses. De assistent assisteert en observeert alleen.

Docenten/sprekers

mw. D.L.M. Broers

Programma

Zie bijlage

Beoordelingen

6
Leuk te zien dat de cursus zich ontwikkelt.