Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
vr 6
dec '24
Slaap, slaapapneu en de oplossing: een MRA
€725
|
Amsterdam
|
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
7.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 6 december 2024
Kaakchirurgie en mondziekten| Orthodontie| Tandheelkunde algemeen| Tandheelkundige slaapgeneeskunde
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

De cursus

OSA (Obstructief Slaap Apneu), een ademhalingsgerelateerde slaapstoornis, is binnen de tandheelkunde momenteel een hot topic. Onderzoek naar en behandeling van deze en andere slaapstoornissen wordt breed samengevat met de term Tandheelkundige Slaapgeneeskunde. Sommige relevante onderwerpen komen tijdens de opleiding Tandheelkunde slechts beperkt aan bod, waardoor de diagnostiek en de verschillende behandelopties van OSA vaak onbekend zijn bij de algemeen practicus.

Waarschijnlijk zal in de komende jaren het aantal OSA-patiënten met een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) in de tandartsenpraktijk fors gaan stijgen. Specifieke en actuele kennis van dit vakgebied komt dan goed van pas. Deze cursus is bedoeld voor de tandarts, MKA-chirurg (i.o.) en orthodontist (i.o.) met specifieke interesse in de Tandheelkundige Slaapgeneeskunde. De cursus zorgt bovendien voor een gedegen basis die een goede ondersteuning biedt bij het accreditatie-examen van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS).

De NVTS is opgericht om een collectief te vormen in dit werkveld. De NVTS biedt tandartsen en tandartsspecialisten de mogelijkheid om zich te laten accrediteren als Tandheelkundig Slaapgeneeskundige NVTS. Ook wanneer u reeds geaccrediteerd bent is het volgen van deze cursus waardevol, aangezien er uitgebreid wordt ingegaan op problemen in de praktijk, bijwerkingen van de MRA en falen van de therapie.

Het doel van de cursus is om meer inzicht te creëren in de achtergrond van OSA. De diagnostiek zal besproken worden en daarbij uiteraard ook de verschillende behandelmogelijkheden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de MRA en kaakoperatie (bimaxillaire osteotomie of MMA). Naast het theoretische gedeelte is er uiteraard ook ruimte voor u om zelf aan de slag te gaan. Aan het einde van de cursusdag zal er ruim aandacht besteed worden aan het vervaardigen van een beetregistratie en een digitale scan, met als eindresultaat: uw eigen MRA.

Docenten/sprekers

prof.dr. J. de Lange & M. de Ruiter

Programma

08.45 uur Ontvangst en registratie

09.15 uur Introductie Slaap en OSAS; wat is het en hoe werkt het?

10.30 uur Koffiepauze

10.45 uur Onderzoek; tandheelkundig, KNO en aanvullende diagnostiek (OPT en PSG)

12.30 uur Lunch

13.15 uur Behandeling; verschillende opties voor OSAS
MRA – (Contra)indicaties, Complicaties en Compliance

15.15 uur Theepauze

15.30 uur MRA, maken van een beetregistratie

17.00 uur Toets

17:30 uur Uitreiking certificaten