Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

vr 13
dec '24
4
OMFT cursusdag voor tandartsen mei 2023 - 2026
€450
|
Nieuwegein
|
OMFT.info
3.5 uur / punten
Algemeen
4.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
OMFT.info
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 13 december 2024
Mondhygiëne| Orthodontie| Praktijkorganisatie| Preventie| Tandheelkundige slaapgeneeskunde
Vakinhoudelijk handelen|Samenwerking

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een oefentherapie. Deze therapie is er op gericht alle mondspieren weer in evenwicht te brengen door gerichte oefeningen te geven en foutieve gewoonten af te leren. De therapie pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Andere behandelingen, zoals logopedische articulatietraining, orthodontie of een chirurgische kaakcorrectie kunnen daardoor op tienerleeftijd een blijvende resultaat opleveren.

De OMFT is niet een op zichzelf staande therapievorm. Zeker in de relatie tot orthodontie zijn OMFT, logopedie en tandheelkunde nauw met elkaar verweven. In deze tijd, waarin hoe langer hoe meer eisen gesteld worden aan effectiviteit van behandelingen kan de OMFT uitkomst bieden teneinde bijvoorbeeld orthodontische behandeltijd te verkorten dan wel relaps te voorkomen. In deze cursus wordt aandacht besteed aan veel voorkomende vormen van afwijkend mondgedrag in relatie tot algemene gezondheid, orthodontische afwijkingen, KNO problematiek en de wijze van behandeling daarvan door de logopedist/OMFT-therapeut.

Leerdoelen:

De cursist is in staat:

  • afwijkende mondgewoonten te signaleren;
  • ouders gerichte adviezen te geven met betrekking tot het afleren van bv. zuiggewoonten en mondademen;
  • te bepalen of OMFT geïndiceerd is en kan vervolgens gericht doorverwijzen naar een OMFT-logopedist;
  • te werken met de Payne techniek om op deze wijze te bepalen of er een afwijkende rustpositie is van de tong en tijdens slikken;
  • te bepalen of de lengte van het tongriempje beperkend is voor een goede tongfunctie of niet;
  • de juiste mondtrainer te kiezen ter ondersteuning van de OMFT.

Na deze cursusdag is de cursist bekend met de inhoud van een OMFT traject. Hij/zij weet wat het OMFT traject in kan betekenen voor patiënten met een afwijkende mondfunctie en alle gevolgen van dien:
 - afwijkende kaakgroei;
-  afwijkende stand gebitselementen;
- snurken;
- slaapapnoe;
- CMD-klachten.

Certificaat:
Aan het einde van de cursusdag krijgt u, indien u de gehele dag aanwezig bent geweest, het certificaat uitgereikt en worden de SBU -uren door de organisatie bijgeschreven  in het register van de STADAP.

Docenten/sprekers

Drs. Maaike Selten-Pijpe, arts en tandarts - OMFT docent Mw. Liset Maas-Houtekamer, logopedist/OMFT-specialist - OMFT docent Maaike Selten-Pijpe is in 2009 afgestudeerd als tandarts aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na het afronden van haar tandheelkunde studie is zij gaan werken op de afdeling mond-, kaak- en aangezichtschirurgie in het UMCG, waar zij zich gespecialiseerd heeft in de orale chirurgie. In 2012 heeft zij tevens haar geneeskundestudie afgerond. Maaike is gespecialiseerd in chirurgische ingrepen in en rondom de mond, met als specifiek aandachtspunt de behandeling van ankyloglossia. Ze is oprichter van het tongriemspreekuur bij Staas en Bergmans, waar ze in nauwe samenwerking met lactatiekundigen zuigelingen met (borst)voedingsproblemen behandelt. Door haar specialisatie in ankyloglossia ziet zij tevens oudere kinderen met ankyloglossia en bijbehorend afwijkend mondgedrag; vanuit daar is haar interesse ontstaan in OMFT. Periodiek draait zij een multidisciplinair spreekuur met een OMFT-gespecialiseerde logopedist en in Myobraces gespecialiseerde tandarts. Ze werkt nauw samen met een aantal OMFT-logopedisten. Liset Maas-Houtekamer is in 1991 afgestudeerd als logopedist aan de opleiding Logopedie in Hoensbroek. Sinds die tijd is zij als allround vrijgevestigd logopedist actief in haar praktijk te Arnemuiden. Vele opleidingen en cursussen werden gevolgd om zich op een aantal stoornissen extra te specialiseren. Vanaf 2010 heeft zij zich gespecialiseerd in oro-myofunctionele therapie. In 2015 is zij als eerste logopedist in Nederland toegelaten tot het Kwaliteitsregister-OMFT. Inmiddels heeft zij zich volledig toegelegd op OMFT, met ook in Middelburg een praktijk (binnen de muren van OrthoCenter Middelburg). Liset is lid van een OMFT-Kwaliteitskring. Sinds 2016 geeft zij OMFT-cursussen (OMFT.info). Ook verzorgt zij lezingen en scholing op maat. Op didactisch verantwoorde wijze zullen bovenstaande docenten de theoretische achtergrond en de praktische kanten van de genoemde onderwerpen onderwijzen. Dit wordt bereikt door Power point presentaties, werkgroepen, practica en mondelinge kennisoverdracht.

Programma

Planning OMFT dagcursus tandartsen
Inleiding OMFT 9.00 uur – 10.15 uur (75 min.) Liset
Etiologie 10.30 uur - 11.45 uur (75 min.) Maaike
Opmeten tongriempje 11.45 uur – 12.15 uur (30 min.) Maaike
Lunch 12.15 uur – 13.00 uur (45 min.)
Van verwijzing tot beh. 13.00 uur – 14.00 uur (60 min.) Liset
Payne techniek 14.00 uur – 14.45 uur (45 min.) Maaike
Mondtrainers 15.00 uur – 16.00 uur (60 min.) Liset
Casuïstiek/diagnostiek 16.00 uur – 17.00 uur (45 min.) Maaike
Vragen /afronding dag 17.00 uur – 17.15 uur (15 min.) Maaike/Liset

Beoordelingen

4
Super interessant!! En toepasbaar in de praktijk!
Zeer leerzaam en direct toepasbaar. Is een belangrijk onderdeel van tandheelkunde wat te onderbelicht is gebleven.