Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
vr 15
nov '24
1
Spoedeisende patiënten in de algemene tandheelkunde praktijk
€625
|
Amsterdam
|
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
6.0 uur / punten
Vakinhoudelijk
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 15 november 2024
Kaakchirurgie en mondziekten| Tandheelkunde algemeen
Vakinhoudelijk handelen|Communicatie

De cursus

Spoedeisende patiënten in de algemene tandartspraktijk komen frequent voor, maar hoe herken je een spoedeisende situatie en hoe onderscheid je deze van een niet-spoedeisende situatie?

Deze cursus bespreekt de acute tandheelkundige patiënt en is zoveel mogelijk gebaseerd op evidence based practice. Aan bod komen o.a. pijn, ernstige infecties, trauma en kaakgewrichtsproblematiek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan spoedeisende complicaties van eigen handelen en welke patiëntfactoren kunnen leiden tot (semi)acute situaties. Tevens worden de juridische consequenties van complicaties besproken en wordt ingegaan op nazorg en doorverwijzing.

De problematiek wordt belicht vanuit het perspectief van de tandarts/gnatholoog/endodontoloog en de MKA-chirurg, waardoor een compleet overzicht van de huidige opvattingen en inzichten wordt verkregen.

 

Onderwerpen

  • Pijn: oorzaken en diagnostiek

Wat is pijn? Wat is de functie van pijn? Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van pijn in het orofaciale gebied? Hoe wordt de diagnose gesteld en wat is het verschil tussen chronische en acute pijn?

  • Infecties, oorzaken, diagnostiek en behandeling

Oorzaken van infecties in het orofaciale gebied, diagnose, microbiologie, alarmsymptomen, chirurgische behandeling en medicatie.

  • Dentaal trauma/aangezichtstrauma

Diagnostiek aangezichtsletsels, dentaal trauma, behandeling en follow up, alarmsymptomen en indicaties voor verwijzing.

  • Complicaties van tandheelkundige behandelingen

Open antrum, natriumhypochloriet, ingeslikt instrumentarium, schade bij extracties, afgebroken instrumentarium, complicaties bij lokaal anaesthesie, nervusletsel en juridische consequenties.

  • Medicatie, indicaties en bijwerkingen

Overzicht van veelgebruikte medicatie, indicaties voor de tandartspraktijk met focus op antistolling medicatie, bisfosfonaten en antibiotica.

 

Docenten/sprekers

Mireille Soffner en Jan de Lange

Programma

08.30 - 09.00 uur Ontvangst

09.00 Pijn: oorzaken en diagnostiek
Wat is pijn, wat is de functie van pijn, wat zijn de meest voorkomende oorzaken van pijn in
het orofaciale gebied en hoe wordt de diagnose gesteld. Wat is het verschil tussen
chronische en acute pijn.

10.00 - 10.30 uur Pauze

10.30 Infecties, oorzaken, diagnostiek, behandeling
Oorzaken van infecties in het orofaciale gebied, diagnose, microbiologie, alarmsymptomen,
behandeling chirurgisch/medicatie

Dentaal trauma/aangezichtstrauma
Diagnostiek aangezichtsletsels, dentaal trauma, behandeling en follow up.
Alarmsymptomen en indicaties voor verwijzing.

12.30 - 13.15 uur Lunch

13.15 Complicaties van tandheelkundige behandeling
Open antrum, Natriumhypochloriet, ingeslikt instrumentarium, schade bij extracties,
afgebroken instrumentarium, complicaties bij lokaal anaesthesie, nervusletsel. juridische
consequenties

15.15 - 15.45 uur Pauze

15.45 Medicatie, indicaties en bijwerkingen
Overzicht van veel gebruikte medicatie, indicaties voor de tandartspraktijk met focus op
antistolling medicatie, bisfosfonaten en antibiotica.

16.45 - 17.00 uur Afsluiting en uitreiking certificaten