Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
vr 30
aug '24
3
Verplichte nascholing toezichthoudend medewerker stralingsbescherming
€395
|
Colmschate
|
Dental Best Practice
1.5 uur / punten
Algemeen
1.5 uur / punten
Vakinhoudelijk
Dental Best Practice
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 30 augustus 2024
di 17 september 2024
vr 18 oktober 2024
di 12 november 2024
do 12 december 2024
vr 23 mei 2025
Radiologie| Radiologie TMS basis
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Er geldt een verplichte nascholing voor tandartsen/mondhygiënist/kaakchirurgen en orthodontisten die zijn opgeleid tot Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming (TMS).

Wetenschappelijke literatuur op het gebied van de stralingsbescherming en radiologie vat de voorwaarden voor het gebruik van röntgenstraling in de tandheelkunde op relevante zaken samen. Maar tandheelkundige radiologie heeft vooral ook te maken met vigerende wetgeving en richtlijnen. De stralingswetgeving is in 2018 op een aantal onderdelen aangepast. Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) vervangt het besluit stralingsbescherming; deze laatste is komen te vervallen.

Je bent als medisch deskundige altijd verantwoordelijk voor de medische stralings- blootstelling. Daarvoor heb je reeds TMS in je bezit. Maar vanuit het nieuwe Besluit ben je verplicht om minimaal eens in de 5 jaar aan bij-of nascholing te doen, en dit te documenteren in het KEW-dossier.

Na afloop van deze cursus beschik je over voldoende kennis van:

nationale regelgeving en (inter)nationale richtlijnen.

de inhoud van het KEW-dossier

de principes van radiobiologie, biologische effecten van straling

fysische eigenschappen van röntgentoestellen

van algemene principes van stralingsbescherming, inclusief rechtvaardiging en optimalisatie

het toepassen van stralingsbescherming ten opzichte van personeel, medewerkers en patiënten

kwaliteitsbewaking en kwaliteitsbevordering

praktijkinstructies en protocollen

interpretatie van röntgendiagnostiek

Docenten/sprekers

Alwie van Soest Esther Raaijmakers Kostas Syriopoulos

Programma

Thuisstudie (minimaal) 1 uur via online leeromgeving

Fysiek op locatie
17.30 uur ontvangst en start theorie nascholing
20.45 uur pauze
21.00 uur vervolg nascholing theorie nascholing met aansluitend een toetsje
22.00 uur afronding en uitreiking certificaten