Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
do 7
nov '24
2
3,5 daagse cursus Lachgassedatie
|
Amsterdam
|
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
Deze cursus wordt ook gegeven:
do 7 november 2024
Angstbegeleiding
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

ACTA Dental Education heeft in samenwerking met ACTA (de faculteit Tandheelkunde Amsterdam) een nieuwe ‘Basiscursus Lachgas’ voor tandartsen, artsen en mondhygiënisten ontwikkeld.

De twee experts op het gebied van lachgassedatie in de tandheelkunde – mevrouw Dyonne Broers, directeur zorg van ACTA, en prof.dr. Jörg Weimann, Chefarzt, Sankt Gertrauden-Krankenhaus – Berlin hebben een nieuw concept gecreëerd. Mevrouw Dyonne Broers zal ook de cursusleiding op zich nemen.

Het nieuwe concept betekent onder andere dat er getraind wordt in kleinere groepen, waardoor de cursusduur teruggebracht kan worden naar 3,5 dag. Daarnaast hebben we ook de kosten kunnen reduceren naar een bedrag van € 2.250,- . Dit is inclusief boek,  cursusmateriaal en parkeerkosten.

Hieronder vindt u extra informatie over de cursus.

Duur, prijs en locatie

Duur: 3,5 dag (woensdag tot en met zaterdagochtend).

De totale cursusprijs: € 2.250,- inclusief boek, online cursusmateriaal en parkeerkosten (april 2023).

Locatie: ACTA-gebouw, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam.

De cursus:
Bij het behandelen van patiënten met tandartsangst worden allereerst angstreducerende (gedrags)technieken toegepast. Mocht dit voor onvoldoende angstreductie en medewerking zorgen, dan kan het gebruik van lachgassedatie geïndiceerd zijn, zowel voor kinderen als volwassenen. Ook als iemand door een extreme kokhalsneiging of lichamelijke beperking niet goed kan meewerken aan een behandeling, kan lachgas ondersteuning bieden.
Lachgas is een veilig middel, dat snel in- en uitgewerkt is en maar weinig contra-indicaties kent. Wilt u als tandarts of mondhygiëniste graag bevoegd, veilig en met vertrouwen kunnen sederen met lachgas? Volg dan nu de Basiscursus Lachgas.

De cursus bestaat uit een theorie gedeelte (2 dagen) en een praktijk gedeelte (1,5 dag).

Tijdens het theorie gedeelte komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

eigenschappen van lachgas, indicaties en contra-indicaties (medisch en psychologisch),

voor- en nadelen van lachgas,

sedatieniveaus,

werking van de apparatuur,

veiligheidsmaatregelen voor de patiënt en het behandelteam,

tips en trucs bij de behandeling met lachgas.

Het theoretische gedeelte wordt afgesloten met een toets.

Het praktische gedeelte van de cursus (1 ½ dag) bestaat uit het onder supervisie uitvoeren van lachgassedaties. Ook wordt door de cursist geassisteerd en geobserveerd bij de sedaties. Doordat in kleine groepen wordt gewerkt (3 cursisten per begeleider) is de begeleiding intensief en op maat.

Tijdens het praktijkgedeelte worden cursisten beoordeeld op alle aspecten van het uitvoeren van de sedatie.

Na het volgen van het theoretische gedeelte, het behalen van de toets en het met voldoende resultaat uitvoeren van de sedaties, wordt het certificaat verstrekt.

Binnen een jaar na het afronden van de cursus dienen drie filmpjes van lachgassedaties bij de cursusleider te worden ingeleverd. Nadat deze als voldoende zijn beoordeeld, wordt een addendum op het certificaat verstrekt.

Doelgroep:
Deze cursus is bedoeld voor tandartsen, mondhygiënisten en artsen die lachgas willen toedienen.

Na het volgen van de cursus kunnen:

tandartsen zelfstandig lachgas toedienen

zij dienen tijdens behandelingen echter wel geassisteerd te worden door een assistente die een erkende cursus hiervoor heeft gevolgd. Mocht u uw assistenten hiervoor willen opgeven dan kunt u hen inschrijven voor de tweedaagse cursus ‘Lachgas voor Assistenten’.

mondhygiënisten lachgas toedienen, mits er een tandarts/arts in het pand aanwezig is, die hiertoe een opdracht heeft gegeven en zelf bevoegd en bekwaam is.

Voor meer achtergrondinformatie over het gebruik van lachgas, zie ‘Voorwaarden voor het toepassen van lichte (inhalatie)sedatie in de tandheelkunde met zuurstof-lachgas door tandartsen, artsen en mondhygiënisten’ (Broers e.a., 2017), https://www.knmt.nl/sites/default/files/handvatten_lachgassedatie_2017.pdf

Docenten/sprekers

mw. D.L.M. Broers, cursusleider

Programma

Donderdag 2 november
08:30 uur Ontvangst met koffie/thee en registratie cursisten
09:00 uur Opening, mededelingen - Dyonne Broers
09:30 uur Lachgas-anxiolyse: - Dyonne Broers
• eigenschappen lachgas
• voor wie en door wie?
10:30 uur Fasen van lachgas-anxiolyse - Dyonne Broers
11:15 uur Koffie/thee
11:45 uur Apparatuur: - Floris de Groot
• werkwijze, regels en richtlijnen
• demonstratie
12:45 uur Lunch
13:45 uur Uitleg apparatuur, procedure en praktijkoefening - Dyonne Broers
14:30 uur Koffie/thee
15:00 uur Medische aspecten van lachgas-anxiolyse - Denise van Diermen
16:00 uur Lachgas-anxiolyse, tips en trucs, algemeen - Dyonne Broers
17.00 uur Einde cursusdag


Vrijdag 3 november
08:30 uur Ontvangst met koffie/thee
09:00 uur Lachgas: chemische, fysiologische en biologische aspecten - Markus Stevens
10.30 uur Koffie/thee
11:00 uur Gezond toepassen van lachgas-anxiolyse - Stan de Poot
12:00 uur Lunch
12:45 uur Basic Life Support in de mondzorg - Ilkay Evren
13:45 uur Bewaking van de patiënt: de rol van de behandelaar en de assistent - Dyonne Broers 14:15 uur - Dyonne Broers
• Tips en trucs, communicatie
• Lachgas-anxiolyse, praktijkvoorbeelden
15:15 uur Koffie/thee
15:45 uur Lachgas-anxiolyse bij kinderen en bij patiënten met een beperking - Dyonne Broers
16:15 uur Toets
17:00 uur Einde cursusdag


Zaterdag 4 november
8:30 uur Ontvangst met koffie/thee
9:00 uur Omkleden
9.15 uur Testen apparatuur en voorbereiding behandeling
9.45 uur Lachgas-anxiolyse bij mede-cursisten
13:00 uur Lunch
13:45 uur Evaluatie van het praktijkgedeelte
14:30 uur Testen apparatuur en voorbereiden behandelingen
14.45 uur Lachgas-anxiolyse bij externe patiënten
17:45 uur Diner
18:30 uur Lachgas-anxiolyse bij externe patiënten
20.00 uur Uitreiking getuigschriften
20:15 uur Einde cursus

Beoordelingen

2
Hele duidelijke, toepasbare cursus. Zeer informatief, enthousiaste sprekers met veel kennis van zaken. Heerlijke catering
Hele goede, leuke cursus! Drie intensieve dagen, maar leerzaam! Ontspannen sfeer.