Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

vr 4
okt '24
Hands-on Masterclass Kindertandheelkunde
€379
|
Leuven
|
GC Europe nv - Benelux Sales Department
3.5 uur / punten
Algemeen
3.5 uur / punten
Vakinhoudelijk
GC Europe nv - Benelux Sales Department
Deze cursus wordt ook gegeven:
vr 4 oktober 2024
Angstbegeleiding| Bijzondere tandheelkunde| Pedodontologie (kindertandheelkunde)| Preventie| Restauratieve tandheelkunde
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Een veelvoorkomend probleem bij kinderen: kaasmolaren. Een hypomineralisatie van het glazuur in

zowel het melkgebit als het blijvende gebit. Het gevolg? Het glazuur wordt minder hard, geel van

kleur, en kan afbrokkelen als (oude) kaas. Tijdig behandelen voorkomt verdere gebitsproblemen op

latere leeftijd.

Via deze cursus ontwikkel je een beter begrip van kaasmolaren en staan we stil bij verschillende behandelopties.

Docenten/sprekers

Marlies Elfrink

Programma

9:00 Ontvangst en start
Management en behandeling van cariës in het melkgebit
Sealants voor pitjes en fissuren: indicaties en materiaalkeuze
10:00-10:30 Workshop Fissuren, “Finger press” Techniek
10:30-10:45 Koffiepauze
10:45 – 12:15 Achtergrond en behandeling van kaasmolaren in het melk - en blijvende gebit
Non-restorative cavity treatment (NRCT): indicaties en contra-indicaties
Restaureren zonder verdoving, prepareren of excaveren: de Hall-techniek
12:15-13:00 Lunch
13:00-14:45 Workshop Hall Techniek MIH
Stamp Techniek GIC
14:45-15:00 Koffiepauze
15:00-16:30 Diepe cariëslaesies in melkmolaren: indicaties voor pulpotomie
Gedragsmanagement: omgaan met lastige kinderen en ouders
16:30-17:00 Evaluatie cursusdag