Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
za 3
feb '24
Motiverende gespreksvoering
€645
|
Amsterdam
|
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
12.5 uur / punten
Algemeen
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
Deze cursus wordt ook gegeven:
za 3 februari 2024
za 5 oktober 2024

Meestal gaat het prima met de samenwerking tussen u en uw patiënten. Maar wat doet u wanneer het minder goed gaat? Wanneer u geconfronteerd wordt met ‘moeilijke’ patiënten? Patiënten die niet lijken te luisteren naar uw adviezen en voorlichting. Soms raken we als professionals geïrriteerd door het feit dat patiënten wel ‘ja’ zeggen maar ‘nee’ doen. Met vermoeidheid en frustratie  als gevolg;  “Hoe vaak moet ik het nog vertellen?".

Motiverende gespreksvoering (MG) is gericht op een samenwerking waarbij de patiënt expert is over zijn eigen leven met zijn wensen en mogelijkheden en de professional de tandheelkundige expert is. Met deze rolverdeling blijkt de samenwerking in de praktijk, juist met ‘moeilijke’ patiënten beter te verlopen. Bij het toepassen van MG in de praktijk kan de verantwoordelijkheid voor een gezond gebit niet meer als vanzelfsprekend door de patiënt op uw schouders worden gelegd. Hierdoor wordt uw werkplezier vergroot!

Deze cursus bestaat uit twee e-learningmodules en twee praktische dagdelen.

De e-learningmodules worden voorafgaand aan de praktische dagdelen online afgerond, op een door u zelfgekozen tijdstip. Hierdoor kan de vertaalslag van theorie naar praktijk makkelijk plaatsvinden tijdens de twee praktische dagdelen. In het eerste praktische dagdeel gaan we aan de slag met alle vragen en uitdagingen die de theorie u heeft gegeven om in de praktijk toe te passen. “Wat gaat al gemakkelijk en wat lukt nog niet?”. Na een interval van enkele weken, waarin u MG toepast in de eigen praktijk, zal in het tweede dagdeel verdiepende feedback, handreikingen en tips gegeven worden om de implementatie van MG vorm kunt geven in uw eigen praktijk.

Docenten/sprekers

Ellen Zwart

Programma

Voor dag 1 E-learningmodules 'Motiverende gespreksvoering: basisprincipes' en 'Motiverende gespreksvoering 2: gedragsverandering stimuleren' afronden. Dag 1 – 03-02-2024 08:30 – 09:00 Ontvangst Motiverende vragen Attitude van motiverende gespreksvoering in de praktijk Luisteren Weerstand observeren en ombuigen 10:45-11:00 Koffiepauze Eigen gedragsverandering Toepassen van de vragen per fase gedragsverandering Casuïstiek uit de eigen praktijk uitwerken 12:45 Einde cursusdag Dag 2 – 23-03-2024 08:30 – 09:00 Ontvangst Ervaringen uit de praktijk Feedback Eigen gedragsverandering Fases van gedragsverandering herkennen 10:45-11:00 Koffiepauze Eigen en andermans weerstand ombuigen Casuïstiek uit de eigen praktijk 12:45 Einde cursusdag