Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
za 5
okt '24
Motiverende gespreksvoering
€645
|
Amsterdam
|
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
12.5 uur / punten
Algemeen
ACTA Dental Education B.V. / Quality Practice
Deze cursus wordt ook gegeven:
za 3 februari 2024
za 5 oktober 2024
Algemene scholing| Communicatie
Communicatie

Meestal gaat het prima met de samenwerking tussen u en uw patiënten. Maar wat doet u wanneer het minder goed gaat? Wanneer u geconfronteerd wordt met ‘moeilijke’ patiënten? Patiënten die niet lijken te luisteren naar uw adviezen en voorlichting. Soms raken we als professionals geïrriteerd door het feit dat patiënten wel ‘ja’ zeggen maar ‘nee’ doen. Met vermoeidheid en frustratie  als gevolg;  “Hoe vaak moet ik het nog vertellen?".

Motiverende gespreksvoering (MG) is gericht op een samenwerking waarbij de patiënt expert is over zijn eigen leven met zijn wensen en mogelijkheden en de professional de tandheelkundige expert is. Met deze rolverdeling blijkt de samenwerking in de praktijk, juist met ‘moeilijke’ patiënten beter te verlopen. Bij het toepassen van MG in de praktijk kan de verantwoordelijkheid voor een gezond gebit niet meer als vanzelfsprekend door de patiënt op uw schouders worden gelegd. Hierdoor wordt uw werkplezier vergroot!

Deze cursus bestaat uit twee e-learningmodules en twee praktische dagdelen.

De e-learningmodules worden voorafgaand aan de praktische dagdelen online afgerond, op een door u zelfgekozen tijdstip. Hierdoor kan de vertaalslag van theorie naar praktijk makkelijk plaatsvinden tijdens de twee praktische dagdelen. In het eerste praktische dagdeel gaan we aan de slag met alle vragen en uitdagingen die de theorie u heeft gegeven om in de praktijk toe te passen. “Wat gaat al gemakkelijk en wat lukt nog niet?”. Na een interval van enkele weken, waarin u MG toepast in de eigen praktijk, zal in het tweede dagdeel verdiepende feedback, handreikingen en tips gegeven worden om de implementatie van MG vorm kunt geven in uw eigen praktijk.

Docenten/sprekers

Ellen Zwart

Programma

Voor dag 1
E-learningmodules 'Motiverende gespreksvoering: basisprincipes' en 'Motiverende gespreksvoering 2: gedragsverandering stimuleren' afronden.

Dag 1
08:30 – 09:00 Ontvangst
Motiverende vragen
Attitude van motiverende gespreksvoering in de praktijk
Luisteren
Weerstand observeren en ombuigen
10:45-11:00 Koffiepauze
Eigen gedragsverandering
Toepassen van de vragen per fase gedragsverandering
Casuïstiek uit de eigen praktijk uitwerken
12:45 Einde cursusdag

Dag 2
08:30 – 09:00 Ontvangst
Ervaringen uit de praktijk
Feedback
Eigen gedragsverandering
Fases van gedragsverandering herkennen
10:45-11:00 Koffiepauze
Eigen en andermans weerstand ombuigen
Casuïstiek uit de eigen praktijk
12:45 Einde cursusdag