Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

Aanbieder logo
za 24
feb '24
CBCT Toezichthoudend Medewerker Stralingshygiëne
€1295
|
Maarsbergen
|
Edin B.V.
Edin B.V.
Deze cursus wordt ook gegeven:
za 24 februari 2024
Tandheelkunde radiologie

TMS-CBCT basiscursus (2-daagse opleiding)

Regeling stralingsbescherming medische blootstelling: Artikel 4 Aanvullende eis Conebeam CT

Een tandarts of een tandheelkundig specialist kaakchirurg onder wiens medische verantwoordelijkheid patiënten worden blootgesteld aan de ioniserende straling van een Conebeam CT heeft met goed gevolg een opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met de Conebeam CT afgerond. Deze training moet hebben plaatsgevonden bij een erkende instelling overeenkomstig artikel 5.11 en 5.22 van de Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Conebeam CT geeft de mogelijkheid om tegen een aanvaardbare dosis 3-dimensionele opnamen te vervaardigen van het hoofd-halsgebied. Omdat de stralingsdosis voor de patiënt bij Conebeam CT opnamen een factor 20 tot factor 300 hoger is dan bij intraorale röntgenopnamen is een goede uitvoering van de rechtvaardiging des te belangrijker. Daarom moet de gebruiker van CBCT voldoen aan de kerncompetenties voor ‘Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming Tandheelkunde voor toepassingen met Conebeam CT‘. Deze opleiding is aanvullend op de basisopleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming voor de tandheelkunde en vervangt deze dus niet.

Als een tandarts verwijst voor diagnostiek middels een Conebeam CT opname dient de verwijzer ook basale kennis te hebben over indicatiestelling van Conebeam CT opnamen en diagnostiek, omdat met de verwijzing het proces van het gebruik van straling voor de opname(n) wordt gestart. De feitelijke rechtvaardiging wordt gesteld door de tandarts(specialist)-TMS – Conebeam CT die de opname vervaardigt en de instellingen voor een optimale dosis bepaalt. De tandarts(specialist) is verantwoordelijk voor de interpretatie van het volledige in beeld gebrachte volume.

De belangrijkste eisen die aan de procedure worden gesteld, zijn:

  • Voordat een Conebeam CT opname wordt gemaakt dient altijd klinisch onderzoek plaats te vinden.
  • Van een Conebeam CT onderzoek dient een radiologisch verslag te worden gemaakt dat het gehele in beeld gebrachte volume betreft.
  • Een tandarts(specialist) heeft een theoretische en praktische opleiding gevolgd in het gebruik van een Conebeam CT toestel en de rechtvaardiging van en diagnostiek met Conebeam CT beelden.
  • Het Conebeam CT toestel moet worden ingesteld volgens de ALARA principes, afgestemd op de diagnostische taak.
  • Medisch deskundigen en andere personen die betrokken zijn bij de praktische onderdelen dienen zich per vijf jaar minimaal 8 uur bij te scholen.

Vorm en inhoud van de cursus

De inhoud van de opleiding is omschreven in de ministeriële regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming. Hierin staat ook op welk niveau de vereiste kennis moet worden aangeboden aan de deelnemer. De opleiding Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming – Conebeam CT wordt deels online aangeboden. De deelnemer volgt de opleiding deels thuis met ondersteuning van een syllabus (ongeveer 8 uur) en komt 2 dagen naar de opleidingslocatie.

CBCT is een relatief nieuwe technologie binnen de tandheelkunde; het gebruik ervan kan diagnostische voordelen opleveren maar zorgt ook voor een hogere stralingsbelasting voor patiënt en omgeving. Deze opleiding is speciaal gericht op de eisen die in de ministeriële regeling, behorende bij het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, in de Europese richtlijn Conebeam CT en de richtlijn Radiologie van de KNMT, aan de tandarts en tandartsspecialist worden gesteld. De inhoud van de opleiding (zie onderwerpen) behandelt de kerncompetenties zoals geformuleerd in artikel 5.22, bijlage 5.2 van het Besluit welke u onderaan deze pagina vindt.

Na het volgen van deze opleiding en het behalen van de hieraan verbonden toets voldoet u aan de vereisten die door de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) gesteld worden met betrekking tot de (stralings)deskundigheid van gebruikers van CBCT-toestellen.

Studiebelasting

Thuisstudie d.m.v huiswerk: vooraf 8 uur
Tijdsduur cursus: 16 uur ( 2 dagen)

 

Docenten/sprekers

de heer K. Syriopoulos – Stralingshygiëne deskundigheidsniveau 3; TU Delft

Programma

Zelfstudie, voorafgaand aan de 1e lesdag: 00:00 tot 08:00 uur zelfstudie dag 1 Van Tot Duur Onderwerp 09:00 09:15 0:15 welkom en inleiding 9:15 10:30 1:15 principe van CT 10:30 10:45 0:15 koffiepauze 10:45 12:00 1:15 beeldkwaliteit en artefacten 12:00 13:00 1:00 lunch 13:00 14:00 1:00 dosimetrie en biologische effecten 14:00 15:00 1:00 regelgeving 15:00 15:15 0:15 koffiepauze 15:15 16:45 1:30 anatomie 16:45 17:00 0:15 huiswerkopdracht subtotaal 8:00 dag 2 9:00 10:00 1:00 rechtvaardiging en indicatiestelling 10:00 10:30 0:30 pathologie deel 1 10:30 10:45 0:15 koffiepauze 10:45 12:00 1:15 pathologie deel 2 12:00 13:00 1:00 lunch 13:00 15:00 2:00 case presentations 15:00 15:15 0:15 koffiepauze 15:15 16:00 0:45 afronding 16:00 17:00 1:00 toets subtotaal 8:00 totaal KRT 20:00 uur