Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

do 16
mei '24
Forensische odontologie
€0
|
Schiedam
|
Kaakchirurgie Holland B.V.
Kaakchirurgie Holland B.V.
Deze cursus wordt ook gegeven:
do 16 mei 2024
Algemene scholing
Vakinhoudelijk handelen|Kennis en wetenschap

Op deze avond zal het onderwerp forensische odontologie centraal staan.
Door het verzorgen van scholing over bovengenoemd onderwerp zorgen wij voor een bijdrage aan de deskundigheidsbevordering van tandartsen. De lezing zal vertellen hoe post mortem en ante mortem onderzoek in zijjn werk gaat en hoe het zit het het medisch beroepsgeheim.

Betreft: Uitnodiging refereeravond op donderdag 16 mei 2024, te Schiedam.

Geachte verwijzers, beste collega’s,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de refereeravond op donderdag 16 mei 2024 welke in het teken staat van forensische odontologie. De refereeravond vindt plaats in onze kliniek op het Stadserf 90 te Schiedam. De avond zal om 18:00 uur aanvangen.

Programma refereeravond 'forensische odontologie'.

18.00u – 18.30u: Inloop + buffet
18.30u – 20:30u: Forensische odontologie 

De spreker van deze avond is Frithjof Kroon. Hij is een van de zes Nederlandse forensisch odontologen die kan worden ingeschakeld bij identificatie. Door middel van gebitsonderzoek kunnen onbekende lijken of stoffelijke resten worden geïdentificeerd. Forensische odontologie klinkt wellicht ietwat luguber, maar het is dankbaar werk om op deze wijze iemand te kunnen identificeren. Om vast te stellen of er een match is worden post portem en ante mortemondonderzoeken met elkaar vergeleken. Vaak is het zo dat de politie een vermoeden heeft van wie het stoffelijk overschot zou kunnen zijn. Maar hoe zit het dan met het medisch beroepsgeheim? Wat zijn de wettelijke uitzonderingen? En hoe gaat een post mortem en ante mortemondonderzoek dan precies in zijn werk? 

Docenten/sprekers

Frithjof Kroon

Programma

Lezing : Forensische odontologie