Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

wo 5
jun '24
ParkinsonNet Congres 2024
€350
|
Nieuwegein
|
Stichting ParkinsonNet
Stichting ParkinsonNet
Deze cursus wordt ook gegeven:
wo 5 juni 2024
Algemene scholing| Geriatrie| Preventie
Samenwerking|Kennis en wetenschap

Het doel van het congres; deelnemers vol inspiratie, praktische en nieuwe kennis en kunde, en ook met nieuwe contacten en mogelijkheden naar huis gaan. Zo wordt kennis vergroot en samenwerking verder verbetert. Met als hoofddoel om de kwaliteit van leven voor mensen met parkinson en atypisch parkinsonisme te verbeteren.

Het congres wordt dit jaar volledig fysiek georganiseerd in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Deelnemers hebben niet de mogelijkheid om online deel te nemen. 

Het programma biedt voor ieder wat wils. Naast het plenaire programma hebben deelnemers de keuze uit 20 subsessies, waarvan ze er twee kunnen volgen in twee parallelsessie rondes. 

Achtergrond ParkinsonNet
ParkinsonNet bestaat uit 70 regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van mensen met de ziekte van Parkinson of op parkinson lijkende aandoeningen (parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond één of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen. Meer informatie over ParkinsonNet staat op onze website (https://www.parkinsonnet.nl/over-pn/)

Doelgroep congres
Ongeveer 2/3e van de deelnemers van het congres zijn paramedici zoals fysiotherapeuten, logopedisten en diëtisten. Daarnaast volgen psychosociale zorgverleners, verpleegkundigen en artsen het ParkinsonNetcongres. Een volledig overzicht van de aangesloten zorgverleners vindt u hier (https://www.parkinsonnet.nl/zorgverlener/waarom-deelnemen/).

Docenten/sprekers

Zie bijgevoegd document met alle docenten/sprekers. Mw. Annika Adolfs, congrescoördinator ParkinsonNet prof. dr. Bas Bloem, hoogleraar bewegingsstoornissen Radboudumc Nijmegen dr. Marten Munneke, directeur ParkinsonNet Dhr. Wilfred van der Maas, ParkinsonNet fysiotherapeut Programmacommissie Prof. dr. Bas Bloem, Hoogleraar neurologische bewegingsstoornissen Dr. Marten Munneke, directeur ParkinsonNet Mw. Annika Adolfs, congrescoördinator Mw. Janna Maas, expert logopedie Mw. Irma Janssen, expert ergotherapie en overige disciplines Mevr. Karin Overbeek, expert diëtisten Dr. Marlies van Nimwegen, expert oefen- en fysiotherapie Mw. Hendriëtte Fasen, expert verpleegkundige (specialisten) Dhr. Wilfred van der Maas, expert fysio- en oefentherapie Dr. Annelien Duits, expert psychosociale zorg Dhr. Colin van der Heijden, expert psychosociale zorg Mw. Marieke Kerkhof, verantwoordelijk voor de herregistratie en kwaliteit

Programma

Het ParkinsonNet congres is een jaarlijks, multidisciplinair en wetenschappelijk congres met als doel het vergroten van kennis en kunde over de ziekte van Parkinson en parkinsonismen. Met veel verdiepende sessies die de complexiteit en het brede spectrum van klachten belichten is het congres een belangrijk scholingsmoment voor de (paramedische) zorgverleners van ParkinsonNet. Naast verdieping in het eigen vakgebied en vakinhoudelijk handelen, bestaat ook de mogelijkheid tot verbreding van kennis ten behoeve van de competentiegebieden van samenwerken, communiceren, organiseren en kennis en wetenschap beoefenen.
Op basis van veel recent onderzoek wordt een programma gepresenteerd volgens de principes van EBP.
Het congres is toegespitst op bijzondere, gespecialiseerde kennis per vakgebied met relevante aangrenzende thema’s en disciplines. De werkvormen en interactie van de sessies zorgen voor het scherpe en kritische bewustzijn dat past bij een (gespecialiseerd) zorgverlener.

Naast verdieping in het eigen vakgebied en vakinhoudelijk handelen, bestaat ook de mogelijkheid tot verbreding van kennis ten behoeve van de competentiegebieden van samenwerken, communiceren, organiseren en kennis en wetenschap beoefenen.
In de bijlage vindt u een uitwerking van programma onderdelen (leerdoelen, samenvatting en literatuur).

Het congres is onderbouwd door de volgende richtlijnen:
I. Multidisciplinaire richtlijn (2020)
II. Paramedische Richtlijn met actieve belisondersteuning (2023)
III. Richtlijn verpleegkundige zorg bij de ziekte van Parkinson
IV. Handreiking voor multidisciplinaire parkinsonzorg in het verpleeghuis
V. Kwaliteitsstandaard atypische parkinsonismen

Het ParkinsonNet congres 2024 bestaat uit een volledig fysiek programma. De opening en de afsluiting zijn plenair met inhoudelijke lezingen van experts uit het vakgebied. Tijdens het ochtendprogramma en de parallelsessies hebben de deelnemers de keus uit verschillende verdiepende sessies. Zie hiervoor het programma.