Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Beschrijving cursus

di 25
jun '24
Ethiek en recht voor tandartsen in de zorg voor gehandicapten en ouderen
€555
|
Nieuwegein
|
BT-Academy
BT-Academy
Deze cursus wordt ook gegeven:
di 25 juni 2024
Bijzondere tandheelkunde| Geriatrie| Tandheelkundige gehandicaptenzorg
Vakinhoudelijk handelen|Samenwerking

Ethiek en recht voor tandartsen in de zorg voor gehandicapten en ouderen

Op dinsdag 25 juni 2024 vindt de cursus 'Ethiek en recht' plaats onder leiding van Ted Zuidgeest en Marije Stegenga.

Ethiek en recht zijn zussen van elkaar. Ethiek gaat over het goede handelen. Het verwijst naar morele waarden en normen. Alle mensen hebben daar opvattingen over en mogen handelen volgens hun eigen kijk op het goede leven. In ons eentje, achter onze eigen voordeur hebben we alle vrijheid om naar eigen inzicht ons eigen leven vorm te geven. Als er anderen in het spel zijn, moeten we rekening met elkaar houden. Mijn vrijheid grenst aan de vrijheid van anderen. In onze morele overwegingen zullen we de waarden van de ander(en) moeten meewegen. Om dat in goede banen te leiden, hebben we regels afgesproken, die voor een deel zijn vastgelegd in wetten.

Het recht komt dus voort uit de ethiek, wetten zijn in die zin een vorm van gestolde moraal. Ze lijken in die zin ook op elkaar dat er altijd interpretatie nodig is. Wetten zijn nauwkeurig geformuleerd, maar toch moet je iedere keer weer afwegen wat de juiste toepassing van de wet is in een concrete situatie. Bovendien dekt de wet lang niet alles af. Er is altijd een zeker speelruimte. In die ruimte is ethisch redeneren van belang.

Op deze cursusdag gaan Ted Zuidgeest en Marije Stegenga met u dieper in op zowel het recht als op de ethiek.

Na deze dag kunt u de dilemma’s in uw eigen praktijk beter herkennen en analyseren. Kunt u de juridische kaders praktisch maken en toepassen. En kunt u uw ambities als mens en professional en de grenzen daarvan beter verantwoorden.

Docenten/sprekers

Ted Zuidgeest en Marije Stegenga

Programma

9.00 uur Welkom en inventarisatie leervragen
9.15 uur Regelgeving o.a. WGBO en WZD
11.30 uur Inleiding ethiek
12.00 uur Casuïstiek -het herkennen van de morele vraag

12:30 pauze

13.15 uur Moreel kompas
14:00uur Moreel beraad
16:00 uur Take home messages en nieuwe leervragen
16:30 uur Afsluiting