Tandarts
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Individuele activiteiten

Vakinhoudelijke individuele activiteiten

Deskundigheidsbevordering is meer dan het volgen van een cursus. Individuele activiteiten onderneem je zelf. Geef ze op in je account bij ‘Toevoegen activiteit’. Daar staat ook welke informatie nodig is en hoe punten worden berekend. De volgende individuele activiteiten krijgen KRT punten in de categorie ‘Vakinhoudelijke scholing’.

Tandheelkundige scholing

Vakinhoudelijke binnen- en buitenlandse scholing gericht op het verbeteren van patiëntgebonden zorgverlening.

Let op: Geef gevolgde bij- en nascholing alleen op als je geen gebruik maakt van een aanbieder uit de KRT cursusagenda. Die aanbieders geven jou deelname al aan het KRT door.

Publicatie

Het schrijven van een wetenschappelijk tandheelkundig relevant artikel dat door een uitgeverij is gepubliceerd.

Proefschrift/boek

Het schrijven van een proefschrift ter verkrijging van de doctorstitel (promovendus) of het schrijven van een boek over een tandheelkundig onderwerp.

Peerreview

Het op tandheelkundig gebied reviewen van een publicatie, boek of proefschrift in opdracht van een uitgever.