Beschrijving cursus


ORGANISEREN EN MANAGEN MAATSCHAP/VAKGROEP

Inhoud
Een maatschap (of een vakgroep) is een horizontaal samenwerkingsverband: de maten moeten de maatschap in grote mate zelf structureren, en niemand is de baas. Werken in een maatschap biedt vele voordelen: de collegialiteit; elkaar raadplegen en naar elkaar doorverwijzen; de afnemende kwetsbaarheid (samen sta je sterk); de complementariteit van talenten; het ontbreken van ondergeschiktheid; het delen van lief en leed; de mogelijkheden om parttime te werken; de ruimte om vakanties waar te nemen; de gezamenlijke inkoop; de gezelligheid. Het zijn de aspecten die maten aan het begin van de samenwerking vooral op het oog hebben.
Maar dergelijke voordelen zijn alleen te genieten als u de maatschap op twee niveaus goed heeft georganiseerd: de bovenstroom (taakverdeling, mandatering, overleg, rapportage, bestuursstructuur) en de onderstroom (openheid, omgaan met meningsverschillen en conflicten, solidariteit, elkaar aanspreken). Voorbeelden van vragen, die aan bod komen:
- Hoe kom je tot een optimaal georganiseerde maatschap of vakgroep?
- Hoe ga je om met verschillen in talenten en inzet?
- Wat is de ideale bestuursvorm voor mijn maatschap?
- Hoe voorkom je dat mandaten leiden tot eilandvorming?
Doel / resultaat
In deze training leert u hoe u op twee niveaus, de onder- en de bovenstroom, de maatschap/vakgroep op een efficiënte en plezierige wijze kunt aansturen en managen. Na de training kunt u onder andere: - een analyse maken van het eigen team, met inzicht in welke fase van samenwerking uw maatschap
verkeert;
- de manieren en richtlijnen noemen om een goede samenwerking op te zetten en te onderhouden;
- verwachtingen expliciteren, waardering uitspreken, elkaar aanspreken;
- omgaan met weerstanden;
- conflicten tijdig zien aankomen en oplossen;
- een taakverdeling maken plus bijbehorende mandatering;
- een bestuurs- en rapportagestructuur opzetten.

 

 

Incompany
Wij kunnen deze opleiding voor uw organisatie en/of samenwerkingsverband ook op maat aanbieden

Duur
De cursus duurt een dag van 9.30 tot 17.00 uur. Ontvangst vanaf 9.00 uur.

Locatie
VvAA hoofdkantoor, Orteliuslaan 750 in Utrecht

Aantal deelnemers
Minimaal 8, maximaal 12
 


Docenten / Sprekers
Trainer van VvAA opleidingen & teamcoaching


Bekijk volledige cursus