Beschrijving cursus


HBO Praktijkmanager in Zorg en Welzijn

Deze geaccrediteerde opleiding is speciaal ontwikkeld voor managers, toekomstig managers en medewerkers in de Nederlandse Praktijken, zoals Huisartsenpraktijken, Tandartspraktijken, fysiotherapiepraktijken- en andere Praktijken.
Tijdens deze boeiende opleiding leert u hoe u een Praktijk kunt managen en kunt laten voldoen aan de eisen van overheid en verzekeraars.

Doelgroep

Managers, adviseurs en medewerkers in de diverse Praktijken die een gedegen en direct toepasbare kennis op het gebied van Praktijkmanagement willen ontwikkelen en die ook binnen korte tijd een landelijk diploma HBO Praktijkmanagement willen behalen.

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Module 1: De Praktijk beoefening in de gemeente

Ontwikkelingen Zorg en artsenpraktijk

 • Mededingingswet, Bescherming persoonsgegevens,
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • Kwaliteitswet zorginstellingen, KWZ
 • Wet toelating zorginstellingen (WTZi)
 • Wet BIG, BOPZ, WGBO, Wkkgz, WLZWMO, Wkkgz, WTZi, Zvw, Mw,
 • Gedragsregels KNMG
 • Code Gedragsbeïnvloeding
 • Kwaliteitskader medische zorg en voor artsenpraktijken
 • Privacywetgeving
 • Wet klachtrecht Zorgvormen

Externe omgeving van de praktijk

 • Overheid, Verzekeraars, Ketenpartners.

Patiënten markt, wensen en eisen

 • Kwaliteit, Personeel
 • Klantgerichtheid en contact
 • Patiënten voorlichting
 • Bereikbaarheid
 • Samenwerking met zorgverleners
 • Ervaringen, Klachten afhandeling
 • Veiligheid
 • Hygiëne, Privacy
 • Medische middelen en apparatuur
 • Spoedeisende zorg
 • Diagnose, Medicijnen, behandelingsresultaten
 • Bepalen welke producten en diensten geschikt zijn voor klanten groepen.

Interne omgeving

 • Praktijkorganisatie
 • Visie en missie, doelstellingen, waarden, ontwikkelen van strategie en beleid
 • Beleidsplan, jaarverslag
 • De organisatie van de artsenpraktijk en ondersteunende functies
 • Methoden om als praktijk te besluiten om te groeien, diensten te ontwikkelen of nieuwe klanten te zoeken. (Groeistrategieën, Boston consulting Groep model, Ansoff, Porter, product levenscycli, SWOT, DESTEP analyse uitvoeren

Patiënten contact

 • Praktijkinformatie, bereikbaarheid
 • Werven van patiënten

Medisch handelen en zorguitkomsten

 • Triage, NHG-standaarden en overige richtlijnen
 • Diagnostiek
 • Patiëntenvoorlichting
 • Behandelingen, prescriptie
 • Zorguitkomsten

Beheer van de praktijk

 • Privacywetgeving en bescherming persoonsgegevens, gegevensbeheer
 • Medische middelen
 • Instrumentarium en apparatuur

Personeelsmanagement

 • Aannemen, aansturen en coachen
 • Professionaliteitsbevordering
 • Dossiervorming

Meten en verbeteren

 • Kwaliteitssysteem, samenwerking, systematisch verbeteren, klachtenregeling
 • Veilig incidenten melden, risico-analyse
 • Patiënt-ervaringen verwerken
 • Infectiepreventie

Module 2: Communicatieve vaardigheden

 • Competenties van de zorgmanager
 • Management van de werkprocessen
 • Taakverdeling, leiderschapsstijl
 • Communicatie-analyse, analyse van routing en lay-out, arbeidsstudie van de werkzaamheden
 • Personeelsmanagement, werving en selectie, beoordelen en ontwikkelen, competentiemanagement (basis)
 • Rapporteren aan de praktijkhouder

Leidinggeven en gedrag

 • Situationeel leidinggeven, motiveren en communiceren
 • Cultuur en cultuuranalyse
 • Gedrag en rollen van de manager
 • Coachen
 • Leiderschapsstijl en -gedrag
 • Zelfsturende Zorgteams
 • Leiderschapstheorieen, Blake en Mouton, Hersey en blanchard, Mc Gregor, Reddin, Mintzberg, Heijnsdijk, Galbraith, Lawrence en Lorsch, Maslov, Harrison, Handy, McGregor, Covey, Collins, niveau 5 leiderschap

Verandermanagement

 • Management van veranderprocessen
 • Veranderingen managen

Doel en opzet van de opleiding
Deze opleiding HBO Praktijkmanagement Zorg en Welzijn heeft als doel:
1-u een gedegen opleiding te bieden die een landelijk diploma oplevert.
2-u te leren Praktijkmanagement in strategisch, tactisch en operationeel perspectief te plaatsen.

Om dit te bereiken heeft deze HBO opleiding Praktijkmanagement Zorg en Welzijn een overzichtelijk en efficiënt programma. Alle essentiële thema’s waarmee u in de praktijk als Praktijkmanager in Zorg en Welzijn te maken krijgt, komen in deze opleiding aan de orde. In deze opleiding plaatst u voortdurend de relevante management en kwaliteitsconcepten en vaardigheden in de dagelijkse praktijk.
U gaat ook aan de slag met diverse nuttige praktijkopdrachten in uw eigen werksituatie. Bovendien wordt veel aandacht besteed aan uw persoonlijke scriptie en de gang van zaken rond het examen.

Uw docent begeleidt u hierin persoonlijk. Een grondige examentraining aan het einde van deze opleiding vormt een belangrijk onderdeel van deze opleiding.

Voorbereiding en studiebelasting

Circa 5 – 7 uur per studiebijeenkomst.

Vooropleiding

Uw vooropleiding, werk- en denkniveau dient minimaal op MBO- HBO niveau te liggen.

Aanpak

Deze opleiding is zeer actief en praktisch, maar volledig afgestemd op de behoeften van Praktijkmanagers en praktijkmedewerkers en het behalen van het diploma HBO Praktijkmanager zorg en welzijn.

De opleiding vindt plaats in een veilige omgeving waarbij het uitwisselen van kennis en ervaring van medecursisten gestimuleerd wordt.

Wij maken gebruik van de methode Personal Performance Learning (PPL), die erop gericht is zowel actiegericht te leren als maatwerk te bieden binnen een opleidingsraamwerk. Hiermee is het mogelijk ook tijdens de opleiding individueel maatwerk te blijven leveren.

Studiemateriaal

Ogive gebruikt de meest actuele studiematerialen en middelen, die perfect zijn afgestemd op de opleiding. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u het volledige studiemateriaal.

Examen en Diploma

De opleiding wordt afgesloten met een onafhankelijk landelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt u het diploma HBO Praktijkmanagement Zorg en Welzijn. Examens in januari of juni .

Opleidingsduur

De dagopleiding van HBO Praktijkmanager Zorg en Welzijn duurt ca 8 - 11 maanden (afhankelijk van inschrijfmoment) en omvat 8 dagen (=16 bijeenkomsten) van 10.00 uur tot 16.00 uur.

 


Docenten / Sprekers
drs P. Kooperberg


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus