Beschrijving cursus


De Wet BIG, de WGBO, de Wkkgz, de AVG en de wet BOPZ zijn zomaar enkele van de wetten die gelden voor de gezondheidszorg. Als zorgprofessional krijgt u tijdens uw werk met deze, en vele andere wetten en regels te maken.

Het is van het grootste belang dat u weet welke regels er gelden. Maar belangrijker nog: wat ze voor de praktijk betekenen én hoe u er het beste mee om kunt gaan.

Tijdens deze driedaagse cursus wordt alle relevante wetgeving besproken, krijgt u tal van handvatten en worden veel praktijkvoorbeelden met u besproken.

Na afloop van deze cursus:

Bent u op de hoogte van de belangrijkste patiëntenrechten als informatie en toestemming, medisch dossier, privacy van de patiënt en het medisch beroepsgeheim.

Heeft u een duidelijk beeld van het klacht- en tuchtrecht en weet u precies hoe te handelen wanneer u er zelf mee te maken krijgt.

Weet u om te gaan met de juridische haken en ogen bij de behandeling van wilsonbekwame, psychiatrische of minderjarige patiënten.

Hiernaast komen nog vele andere onderwerpen aan bod. Door de beperkte groepsgrootte is er veel ruimte voor discussie en vragen van de individuele deelnemers en kunt u ook uw eigen casuïstiek inbrengen.

De docenten van deze cursus hebben allen zeer veel juridische ervaring en zijn uitstekend op te hoogte van het reilen en zeilen binnen de gezondheidszorg.


Docenten / Sprekers
Simona Tiems, advocaat Legaltree
Lidewij Bergsma, advocaat Dirkzwager
Valéry Daniëls, advocaat VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstan
Liesbeth Rippen, juridisch adviseur Gezondheidsrecht VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus