Beschrijving cursus


Een masterclass op ACTA voorziet in een theoretische en praktische uitbreiding van de basisopleiding in één van de differentiaties van de tandheelkunde. Deze Masterclass heeft ten doel tandartsen de gelegenheid te bieden de beperkte competenties op terrein van de Orale Implantologie, geleerd tijdens opleiding tot tandarts, aan te vullen, en hen theoretisch en praktisch te ondersteunen bij de behandeling van patiënten bij wie implantaten zijn geïndiceerd. 

Tijdens deze Masterclass worden 12 volledige dagen besteed aan theoretische en wetenschappelijke aspecten van de implantologie en prothetiek. Deze Masterclass leidt op tot een tandarts die de theoretische basisbekwaamheden en kennis heeft die nodig zijn om verantwoord bij patiënten te kunnen implanteren.

Leerdoelen:

Het verkrijgen van de wetenschappelijke achtergrondkennis op terrein van de orale implantologie;
Het leren indiceren en inschatten van de mogelijkheden en de risico’s van implantaten en implantologische technieken (denk aan GBR, botopbouwen en sinusbodemelevaties) bij dentate en edentate patiënten;
Het ontwikkelen van een evidence based oordeel over implantologische onderwerpen;
het opdoen van praktische vaardigheid in hechttechnieken, piezo-chirurgie en implantologie door middel van hands-on trainingen
Het ontwikkelen van anatomische en medische kennis om verantwoord bij patiënten te implanteren.


Docenten / Sprekers
Frank Andriessen (tandarts-implantoloog Msc) en dr. David Rijkens (tandarts-implantoloog Msc)


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus

Beoordelingen


Was leerzaam ,rijk en intens info en goed georganiseerd