Beschrijving cursus


Als tandarts-stralingsdeskundige bent u verantwoordelijk voor de stralingsbescherming binnen de praktijk en voor de rechtvaardiging van het maken van röntgen-opnamen.  Hiervoor bent u reeds in het bezit van een stralingsdeskundigheid op minimaal 5 A/M - niveau of beschikt u over de deskundigheid TMS Tandheelkunde Basis. Het bijhouden van de kennis over stralingsbescherming binnen de tandheelkundige radiologie, door middel van periodieke nascholing, is daarbij vereist.

Sentix Dental Support Services organiseert meerdere keren per jaar en op wisselende locaties in het land een opfriscursus TMS Tandheelkunde Basis (voorheen 5A/M) voor tandartsen. De inhoud van de cursus is gebaseerd op de vigerende wet- en regelgeving, de aanbevelingen vanuit de ICRP en de Richtlijn Tandheelkundige Radiologie. Tevens wordt aandacht besteed aan praktijksituaties en is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen ten aanzien van uw eigen situatie.

Na afloop van de cursus bent u op de hoogte van de meest recente wijzigingen in wet- en regelgeving en kunt u beoordelen of uw praktijk hiermee in overeenstemming verkeert. Tevens beschikt u over de kennis om eventuele tekortkomingen binnen de praktijk op te lossen.


Docenten / Sprekers
Redmer Stiensma BASc. Stralingsbeschermingsdeskundige (niveau-3).
Jesper Weel BASc. Coördinerend stralingsdeskundige
Tom Fleur BASc. Coördinerend stralingsdeskundige
Rene Heerlien MSc. Coördinerend stralingsdeskundige


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus

Beoordelingen


Spreker zeer zwak in Time management, heel veel tijd besteed aan geschiedenis en belangrijkste onderdeel pas in 22:00 savonds en iedereen aan het slaap gevallen. Had uitloop en geen aandacht aan ongemotiveerd deelnemers..
Locatie ntvt webinar
Weinig zinvolle herhaling, er is niets nieuws te leren, dus ook niets nieuws geleerd. Helaas een overheidsverplichting.
Prima online cursus
In deze tijd lijkt het mij verstandiger de cursus online te laten volgen, event met korte vragenlijst aan het eind om aanwezigheid te waarborgen
strak georganiseerd
Vanwege Corona de cursus online gevolgd: perfect in eigen tijd!