Beschrijving cursus


De opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV) Basis is aangepast op de situatie in de tandheelkundige praktijk.

Voorafgaand aan de training doorloopt de deelnemer een e-learningmodule (3 uur) ter theoretische voorbereiding op een praktijkbijeenkomst (4 uur), die wordt georganiseerd op verschillende locaties gedurende het jaar door heel Nederland.

Tijdens de training worden de volgende onderwerpen in theorie behandeld en waar wan toepassing tevens praktisch geoefend:

- Het herkennen en beoordelen van stoornissen in de vitale lichaamsfuncties;

- Reanimatie met en zonder AED;

- Herkennen en behandelen van overige ziektebeelden/reacties;

- Herkennen en veilig benaderen van een beginnende brand;

- Blussen van een beginnende brand;

- Communicatie;

- Ontruiming;

- BHV-organisatie

- Bedrijfsnoodplan.


Docenten / Sprekers
Gecertificeerde BHV-trainers, trainer afhankelijk van locatie in Nederland.


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus