Beschrijving cursus


De opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV) Herhaling is aangepast op de situatie in de tandheelkundige praktijk.

Deelnemers nemen deel aan een praktijkbijeenkomst (4 uur), die wordt georganiseerd op verschillende locaties gedurende het jaar door heel Nederland.

Tijdens de bijeenkomst worden de volgende onderwerpen in theorie opgefrist en waar wan toepassing tevens praktisch geoefend:

- Het herkennen en beoordelen van stoornissen in de vitale lichaamsfuncties;

- Reanimatie met en zonder AED;

- Herkennen en behandelen van overige ziektebeelden/reacties;

- Herkennen en veilig benaderen van een beginnende brand;

- Blussen van een beginnende brand;

- Communicatie;

- Ontruiming;

- BHV-organisatie

- Bedrijfsnoodplan.


Docenten / Sprekers
Gecertificeerde BHV-trainers, trainer afhankelijk van locatie in Nederland.


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus