Beschrijving cursus


De opleiding HBO Kwaliteitsmanagement Zorg & Welzijn is een zeer praktijkgerichte opleiding die u opleidt tot het in korte tijd behalen van het landelijke diploma HBO Kwaliteitsmanagement Zorg en Welzijn.
Deze opleiding richt zich speciaal op Zorg en Welzijn.

De zeer praktische invalshoek zorgt tevens voor een optimale aansluiting van de theorie op de dagelijkse kwaliteit praktijk. Daarbij komt ook de moderne dienstverlening in de Zorg en Welzijn uitgebreid aan bod.

Studieprogramma

In deze boeiende opleiding komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

Module 1 Kwaliteit en management

Dag 1, 10.00-16.00 uur (5,5 uur, 0,5 uur pauze) Kwaliteitsmanagement modellen

 • Toepassen van nieuwste normen en modellen ISO9001, ISO in de zorg, INK, EFQM, IIP, Prezo Keurmerk, nieuwe HKZ, Balanced Scorecard, TQM, NIAZ, kwaliteitshandvesten, RUMBA, MANS, JCI, Programma Welzijn Nieuwe Stijl, IGJ, Somatische en extra-intramuraal Kwaliteit van Zorg Protocollen en richtlijnen.
 • Deming
 • Benchmarking
 • Wkkgz, WTZi, ZvW, Mw, WGBO, BIG, AVG, Wet Zorg en Dwang, WMO, WBP
 • Lean, six sigma

Dag 2, 10.00-16.00 uur (5,5 uur, 0,5 uur pauze) Kwaliteit als prestatiecriterium

 • Kwaliteitsbeleid
 • Bedrijfskenmerken en hun besturing
 • Van missie en visie naar het werken met prestatieindicatoren (KPI’s)
 • Strategisch kwaliteitsmanagement
 • Ontwerp-, proces- en productkwaliteit

Dag 3, 10.00-16.00 uur (5,5 uur, 05 uur pauze)

 • Verbeterinstrumenten
 • Kwaliteit van diensten
 • Productiviteitsverbetering
 • Procesbeheersing
 • Excellente organisatie
 • Invloed van kwaliteit op kosten en baten.

Module 2 Verbeteren en borgen van bedrijfsprocessen

Dag 4, 10.00-16.00 uur (5,5 uur, 0,5 uur pauze)

 • Leiderschap en cultuur
 • Leiderschap, cultuur en kwaliteitsmanagement
 • Voor en achterkant van de organisatie
 • Invoering van verbeteringen
 • Management van perceptie
 • Persoonlijke stijl van de kwaliteits manager

Dag 5, 10.00-16.00 uur (5,5 uur, 0,5 uur pauze) Management van bedrijfsprocessen

 • Kwaliteitsmanagement en ICT-, marketing- en personeelsmanagement
 • Processen als waardeketens
 • Proces- en ketenbeheersing
 • Stappenplan voor procesanalyse

Dag 6, 10.00-16.00 uur (5,5 uur, 0,5 uur pauze)

 • Business process management
 • Business process re-engineering
 • Virtuele organisaties
 • Procesbewaking.

Module 3 Kwaliteitsverbetering en -borging binnen de dienstverlening in Zorg en Welzijn

Dag 7, 10.00-16.00 uur (5,5 uur, 0,5 uur pauze)

 • Dienstverlening
 • Kwaliteit binnen dienstverlening
 • Back office, front office
 • Klachtenregistratie
 • Strategische en operationele aspecten van serviceverlening
 • Hulpmiddelen voor kwaliteitsbepaling
 • Instrumenten en technieken toepassen, CQi, PROM, PREM,,

Dag 8, 10.00-16.00 uur (5,5 uur, 0,5 uur pauze)

 • Grönroos en Zeithaml
 • Normen, medewerkers, interne/externe rapportage
 • Enquête, interview, gesprekstechnieken
 • Mysteryman
 • Professionalisme, houding en gedrag en andere criteria
 • Certificering en accreditatie

 

 

 


Docenten / Sprekers
Drs. P. Kooperberg


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus