Beschrijving cursus


Na het volgen van de expertmeeting:

  • kent u de juridische betekenis en consequenties van de richtlijn parodontale screening;
  • weet u hoe u het concrete stappenplan volgens de richtlijn parodontale screening kunt toepassen in uw eigen praktijk;
  • weet u wanneer en door wie parodontitis het beste behandeld kan worden;
  • kunt u aan patiënten uitleggen wat de behandelmogelijkheden zijn;
  • weet u hoe u de samenwerking binnen behandelteam rondom parodontitis kunt bevorderen.


Docenten / Sprekers
Wijnand J. Teeuw, parodontoloog en implantoloog. Dr. Wijnand J. Teeuw rondde in 2012 de MSc-opleiding Parodontologie van ACTA cum laude af. Na enige tijd als hoofd van de kliniek voor Parodontologie aan het ACTA verbonden te zijn geweest, is hij in 2019 zijn eigen praktijk gestart: Glimlach! Paro, sterk verbonden met de tandartspraktijk Glimlach! Tandzorg. In zijn parodontologie- en implantologiepraktijk helpt Wijnand patiënten met ernstige parodontale aandoeningen.


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus