Beschrijving cursus


De filosofie is dat de cursist een goed inzicht krijgt wat implantologie is en waar het de tandheelkundige zorg kan ondersteunen.

De cursist leert zelfstandig implanteren en protocolleren.

De cursist krijgt kennis over de toepassingsgebieden, de technologische ontwikkelingen en is samen met de patiënt op grond van zijn/haar zorgvraag in staat een verantwoorde keuze te maken uit de verschillende behandelopties.

Vaardigheid, communicatie, protocollering en een kwalitatief zo hoog mogelijk resultaat staan hierbij centraal.

 

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor tandartsen (algemeen practicus). Er is buiten de opleiding tandheelkunde geen specifieke vooropleiding vereist.

 

Leerdoelen

Aan het eind van deze opleiding is de cursist in staat om in verband met implantologie:

De patiënten voor te lichten en het behandelplan te bespreken.

Indicatie en contra-indicatie gebieden te herkennen (medische anamnese, röntgenonderzoek, sociale anamnese).

Op de hoogte te zijn van de hedendaagse technieken, receptuur, apparaten, materialen en instrumentarium.

Vaardigheden onder begeleiding op eigen patiënten zelf te implanteren bij een edentate kaak en bij een solo implantaat regio element 36 of 46.

Administratie op te volgen (protocollen schrijven, begrotingen op te stellen, aanvragen te versturen richting de zorgverzekeraar, verslaglegging, terugkoppeling schrijven, folders maken, website up-daten…).

De geleerde theorie praktisch toe te passen in eigen praktijk, kennis vernomen van eventuele complicaties en hoe dan te handelen.

De afgestemde nazorg en recall per patiënt toe te passen.

Suprastructuur: (digitale) afdrukken nemen en het werkstuk te plaatsen.

 

Toetsing

De voortgang van de cursisten aan de opleiding Academiae Implantologica wordt gedurende de gehele leergang gemonitord. De opleiding zal worden afgerond met een examen.


Docenten / Sprekers
Thibaut de Jong (tandarts – implantoloog)

Thibaut de Jong studeerde in 2001 af als tandarts (VUB, Brussel) en startte het jaar daarop een eigen praktijk in Amersfoort. In 2004 rondde hij zijn specialisatie implantologie af en in 2007 volgde een Master in de tandheelkunde (Catan) en de NVOI registratie erkend implantoloog. In 2009 heeft hij de opleiding Implantology (ACTA, Amsterdam) gevolgd en hij was van 2010 tot 2012 NMT-Bestuurslid (Regio Midden NL). Thibaut is vanaf 2012 visiteur NVOI en vanaf 2016 bestuurslid van de academie Bevordering Implantologie Nederland (BIN).

‘Mijn ambitie is het leveren van tandheelkunde op het hoogst denkbare niveau. In een inspirerende omgeving van respect, kennis, kunde, betrokkenheid en liefde voor de tandheelkunde streef ik naar een gezonde duurzame mondsituatie voor iedere patiënt.’GASTDOCENTEN

Joyce van der Horst (monghygiënist)

Joyce van der Horst heeft, na haar opleiding mondhygiënist (Hogeschool Inholland) opleidingen gevolgd in algemene gezondheidswetenschappen (VU, BSC) en medische antropologie en sociologie (UvA, MSc), evenals een docentenopleiding mondzorgkunde. Op dit moment is zij werkzaam als nascholingsdocent (EMS en ACTA) en mondhygiënist (verwijspraktijk, tandartspraktijk Zuid-As) en mondhygiënist op de afdeling implantologie van de ACTA/VU.

Onderwerp: nazorg implantologie en peri-implantitisKostas Syriopoulos (tandarts – radioloog)

Kostas Syriopoulos heeft als tandarts-radioloog aanvullende cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van de tandheelkundige radiologie en stralingsbescherming. Hij is gepromoveerd in het vakgebied van de tandheelkundige radiologie (MSc Tandheelkundige Radiologie (Universiteit van Londen) en PhD, Promotie 1999 (VU, Amsterdam). Sinds 2001 is Kostas werkzaam als universitair docent bij de afdeling Tandheelkundige Radiologie van de faculteit tandheelkunde (ACTA) van de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam

Onderwerp : röntgendiagnostiek (CBCT’s)


Caroline Cuppens (praktijkmanager)

Caroline Cuppens is in 2001 afgestudeerd als bedrijfskundige te Hasselt (België) en werkt vanaf 2002 met haar man samen in hun tandartspraktijk. Naast managen, assisteert ze en werkt ze als receptioniste.
In 2008 behaalde zij haar HBO Bachelor voor Manager voor Zorg en Welzijn en geeft
geeft sinds 2009 ook extern advies aan zorgverleners. Dit advies gaat van het opstarten van een praktijk, teamontwikkeling tot financiële oplossingen aanreiken.

Onderwerp : protocollering en praktijkorganisatie


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus