Beschrijving cursus


Inhoud van de cursus:

Endodontie draait om desinfectie. Om het kanaal te kunnen reinigen is het noodzakelijk om de wortelkanalen te prepareren. Dit gebeurt hoofdzakelijk met mechanisch aangedreven instrumentarium van nikkeltitanium. In deze gecombineerde theoretische en praktische cursus gaat u in een kleine groep met veel persoonlijke begeleiding wortelkanaalbehandelingen uitvoeren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende vijlsystemen en –methoden. De verschillende aanvullende irrigatiesystemen voor desinfectie worden besproken en eventueel toegepast. Om de geprepareerde en gereinigde wortelkanalen af te sluiten komen verschillende warme en koude vultechnieken aan bod. Met het protocol dat wordt aangereikt is in bijna alle gevallen een voorspelbaar resultaat te bereiken.

 

Leerdoelen:

de diagnostiek en behandeling van pijnklachten en de oorzaak daarvan

de uitgangspunten en de uivoering van dediverse fasen van de wortelkanaalbehandeling

eigenschappen van instrumentarium op basis van nikkeltitanium het gebruik en de toepassing van verschillende nikkeltitanium systemen en endodontisch handinstrumentarium

verschillende preparatie- en vulmethoden voor het gereinigde wortelkanaal

het gebruik van medicamenten

Praktisch:

het maken van een goede endodontische opening

het uitvoeren van een preparatie met handinstrumenten

het prepareren van het wortelkanaal met mechanisch aangedreven nikkeltitanium instrumentarium

het op de juiste wijze spoelen met natriumhypochloriet

vullen van de wortelkanalen met verschillende warme en koude guttapercha vultechnieken

Dit alles wordt uitgevoerd op natuurlijke gebitselementen in een fantoomopstelling. Aan het eind is er tijd ingeruimd voor het onderdeel "Problem Solving" waarbij probleemgevallen vanuit de eigen praktijk kunnen worden ingebracht. U hoeft voor deze cursus zelf geen instrumentarium aan te schaffen. Het zal u ter beschikking worden gesteld. Een lijst van de tijdens de cursus toegepaste materialen is in de cursushandleiding bijgevoegd.

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:

de verschillende stappen van de endodontische behandeling voorspelbaar uit te voeren. Hierbij maakt u gebruik van moderne technieken en materialen en past u de huidige theoretische inzichten toe.


Docenten / Sprekers
mw.drs. M.L. Siers mw.drs. A.G.M. Bouwman


Direct aanmeldenBekijk volledige cursus